5de evangelie

De laatste dag van het jaar. Even de tijd nemen om terug te blikken ?

Rustig bladeren in het 5de Evangelie : wat en hoe heeft God dit jaar geschreven in míjn levensboek ?

Bewuste dankbaarheid is de snelweg naar grotere godsverbondenheid.


Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen