Dankbaarheid

"Ook al kunnen anderen hier anders over denken, lijkt het me, in het licht van de goddelijke Goedheid, dat ondankbaarheid een van de dingen is die het meest verwerpelijk zijn ten overstaan van onze Schepper en Heer en tegenover alle schepselen die in staat zijn om Hem zijn goddelijke en altijddurende eer te bewijzen, meer dan welk kwaad of zonde ook die kunnen bedacht worden. Het maakt immers dat je blind wordt voor de goede zaken, de genades en de gaven. Daarom is ondankbaarheid de oorzaak, het begin en de oorsprong van alle kwaad en zonde.

Daar staat tegenover dat erkentelijkheid en dankbaarheid voor al het goede en de ontvangen gaven zowel op aarde als in de hemel ten zeerste worden op prijs gesteld en naar waarde geschat."

Uit een brief van Ignatius van Loyola aan Simon Rodrigues sj, dd maart 1542


Delen

Reacties

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden