Beest

"Er is op het aardoppervlak geen beest zo wild als de  vijand van de menselijke natuur, wanneer die met een even grote slechtheid zijn verdorven bedoeling wil verwerkelijken. "

Ignatius van Loyola

Reacties

Anoniem zei…
Graag had ik een kleine verduidelijking: wat bedoelt Ignatius met 'de vijand van de menselijke natuur'? Is dit vergelijkbaar met datgene wat ingaat tegen de Natuurwet? Of bedoelt hij iets anders?
Dank!
Ignatius gebruikt als synoniem ook uitdrukkingen als "de vijand", of "de boze geest". Het gaat over een kracht die de mens wegtrekt van God, die het slechte met hem voorheeft en die hem naar beneden wil trekken. Hij is "vijand" van de menselijke natuur omdat hij het eigene van de menselijke natuur, ttz het vermogen om te beminnen en om bemind te worden, wil kapot maken.

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden