Begeleiding genieten (4/4)Vera ontdekte enkele jaren geleden de ignatiaanse spiritualiteit en de ermee gepaard gaande geestelijke begeleiding. In onderstaande reeks reflecteert ze over wat dit voor haar betekent.

De rol van de geestelijk begeleider  is in dit proces van fundamenteel belang. Ik ervaar hem als iemand die het evenwicht houdt tussen nabijheid en afstand. Ik ervaar hem ook als een biddend medemens die met voldoende kennis van zaken mij helpt om het ware Kompas niet uit het oog te verliezen. Hij is een reisgezel, draagt me mee in zijn gebed en waakt erover dat de relatie tussen God en mij centraal blijft. 

Die positionering biedt mij een ruimtegevoel om te mogen zijn zoals ik ben, met de kans om te kunnen groeien tot een ware identiteit, een uniek  kind van God. De geestelijke begeleider neemt mijn verhaal ook ernstig, geeft geen oplossingen (hoewel ik ze soms zo graag wil krijgen),  wel duiding bij wat hij beluistert. Hij is spaarzaam met interventies, erop gericht mij te laten kijken naar de Bron opdat Gods avontuur met mij kansen kan krijgen. Hij bemoedigt . En geeft hij soms toch raad dan klinkt het min of meer als volgt : “Vraag en spreek erover in je gebed en vertrouw op Hem.”

Reacties

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden