Je kan maar bekeren waar je van houdt: Teilhard (1/2)In 1936 schreef Pierre Teilhard de Chardin sj, in Peking, een tekst die hij als titel meegaf: “Enkele bedenkingen over de bekering van de wereld”. Ik vertaalde voor u de slotzinnen.

Je kan maar bekeren waar je van houdt: indien de christen zich niet ten volle verbonden weet met de wereld die rondom hem ontluikt – indien hij niet in zichzelf de verzuchtingen en de angsten van de moderne wereld ervaart – indien hij in zijn bestaan het menselijk aanvoelen niet laat toenemen, - zal hij nooit de bevrijdende synthese kunnen waarmaken tussen de aarde en de hemel waaruit de parousie van de Universele Christus kan voortkomen.

Dan zal  hij blijvend en steeds weer schrik hebben voor elke vernieuwing en ze veroordelen, zonder in staat te zijn om temidden van bezoedeling en kwaad de goddelijke inspanningen van een geboorte op het spoor te komen.

Reacties

Anoniem zei…
Bij grote geesten ervaar ik vaak een aha-erlebnis, waarmee ik bedoel dat je iets tot je krijgt dat je vaag misschien wel wist maar dat ineens prominent geformuleerd en bewust gemaakt wordt.
Je kan maar bekeren waar je van houdt.
Altijd weer die liefde ja die aan alles vooraf moet gaan. Niet het opgestoken vingertje maar het gastvrije, verwante, lotgenotelijke evenhart. Eerst liefhebben, dan evangeliseren. Of de liefde als motor en motivatie bij het zoeken van de ander.

Meest gelezen

Drie tips om katholiek te blijven in tijden van misbruikcrisis

Theresia van Lisieux legt uit waarom ze onmogelijk angst kan hebben voor God

Het beste medicijn tegen hoogmoed