Je kan maar bekeren waar je van houdt: Teilhard (2/2)In 1936 schreef Pierre Teilhard de Chardin sj, in Peking, een tekst die hij als titel meegaf: “Enkele bedenkingen over de bekering van de wereld”. Ik vertaalde voor u de slotzinnen.

Pausen richten zich tot barbaren

Zich onderdompelen om boven water te komen en op te richten. Deel hebben aan om te sublimeren. Dat is de wet zelf van de menswording. Meer dan duizend jaar geleden hebben de pausen ervoor gekozen om vaarwel te zeggen aan de Romeinse wereld en “zich te richten tot de Barbaren.” Wordt er vandaag niet een gelijkaardig en nog verdergaand gebaar verwacht?

Ik denk dat de Wereld zich maar zal bekeren tot de hemelse hoop van het christendom als eerst het Christendom zich bekeert tot de hoop van de Aarde (om ze te vergoddelijken).

Reacties

Anoniem zei…
Zich onderdompelen om boven water te komen en op te richten. Trekt hij hier een lijn van de evolutie van het leven uit het water -vissen, reptielen, zoogdieren en dan primaten en de tweebener, homo sapiens-, naar de doop? Mooi en diepzinnig wel als het zo is. Het zou nog kunnen ook, dat in de dooprite een soort oervorm terugkomt van heel diep uit het collectief onderbewust geheugen. Schepping, herschepping. Wedergeboorte in of uit water en geest, als in den beginne. Zoals het ooit allemaal begonnen is, begint het opnieuw in en met Christus. Ook de nieuwe mens rijst op uit het water.
Verder vind ik het een moeilijke, zelfs kryptische tekst. Hij behoeft exegese wat mij betreft.
Wat is: de Aarde vergoddelijken?
Johan Segers zei…
Jezus is in alles en allen. Het komt erop aan Hem in de belangstelling te plaatsen, Hem te ontwikkelen, Hem uit te nodigen om tevoorschijn te treden , Hem te helpen in jouzelf, anderen en alles.

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden

Ook een blog(ger) doet het graag soms wat rustiger aan ...