Wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt ...

Psalm 8 (uittreksels)

Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam
allerwegen op aarde.

Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt,
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat.

Reacties

Anoniem zei…
Dank U, deze psalm is net wat ik nodig had
Johan Segers zei…
24 juni, feest van de "geboorte van Johannes de Doper".

Als een kind geboren wordt in een omgeving waar men voor elkaar respect heeft, zorg draagt en elkaar helpt, zoals in Nazareth bij Jozef, Maria, Jezus, Elisabeth en Johannes de Doper, dan hebben wij een beeld van hoe God is.
Anoniem zei…
Een prachtige psalm die tot nadenken aanzet om jezelf daar in te plaatsen en God de Vader aanschouwen als Onze vader en HEM boven alles lief te hebben .Hem te loven en prijzen en danken dat alles in ZIJN handen is.

Meest gelezen

Drie tips om katholiek te blijven in tijden van misbruikcrisis

Theresia van Lisieux legt uit waarom ze onmogelijk angst kan hebben voor God

Het beste medicijn tegen hoogmoed