Het beste medicijn tegen het vergif van de angst




Onlangs sprak ik pastorale verantwoordelijken van het bisdom Brugge toe bij de start van het nieuwe jaar. Ik blikte, vertrekkend van vier video’s, terug op het voorbije jaar om daar inspiratie uit te halen. Graag enkele uittreksels. (8/8)
De voorbije maanden was ik regelmatig te gast bij vrienden die een dochtertje hebben van 14 jaar. Ze is een goede leerlinge en heeft heel wat vriendinnen. Een aankomend pubertje. Een tijd geleden vertelden de ouders mij dat hun dochter regelmatig ’s avonds in haar bed ligt te wenen. De reden is steeds dezelfde: ze heeft angst dat in de toekomst haar vriendinnen haar zouden kunnen pesten. …
Ik zal nu kort twee remedies aanreiken, eenvoudige tips om de valkuil van de angst te vermijden.
  1. Kijken met de ogen van Jezus
  2. De leerschool van de dankbaarheid
Hoe kunnen we ons oefenen in die liefdevolle blik? Hoe kunnen we groeien in vertrouwen? Wat, met andere woorden is het beste medicijn tegen het vergif van de angst? De meest eenvoudige én werkzame tip die ik u kan geven is die van de dankbaarheid. Danken, leren danken, aandachtig zijn voor danken betekent dat je je gaat oefenen in het onderscheiden wat je vreugdevol, blij, open, vertrouwvol, rustig … maakt. Je dankt niet jezelf. Je dankt een Ander, Diegene die aan de oorsprong ligt van het goede dat je overkomt. De christen gelooft dat die liefdevolle en levengevende ervaringen uiteindelijk hun oorsprong vinden in God.
Hoe vaker je bewust dankbaar terugblikt op je voorbije ervaringen, hoe meer je ook in kleine, “banale”  ervaringen iets van bron van dankbaarheid op het spoor zal komen. Danken, met andere woorden, laat je toe om te groeien in verbondenheid met God. Op de keper beschouwd is dankbaarheid de religieuze houding bij uitstek, het is op zich reeds gebed. De dankbare mens is diegene die steeds meer gevoelig wordt voor het mysterie van Gods aanwezigheid in onze wereld.
De dankbare mens is diegene die ten volle mee kan werken aan het bouwen van de Kerk van morgen.

Reacties

Meest gelezen

Wil je wel echt genezen worden?

Graaien protestanten in de katholieke liturgische schattenkamer? (3/4)