De jongen en de stervende zeesterrenHet is een zo voor de hand liggend excuus. “Het is toch maar een druppel op de hete plaat”, weet je wel.
Het antwoord van het jongetje bevestigt dat de waarheid vaak komt uit de kindermond.

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk dank U voor prachtige wijze video dat veel verteld.

1. artikel by Nikolaas Sintobin SJ j.l. titel: " The Power Of ONE".

2.
alstublieft citeer deel tekst:
" Het Vlindereffect of de Wet van Gevoelige Afhankelijkheid van Beginsituaties.
" Ook het aspect van de Wet van Oorzaak en Gevolg dat stelt dat kleine handelingen grote effecten kunnen hebben, werd door de resultaten van meteoroloog Edward Lorenz bevestigd.
Hij stelde namelijk vast dat in een open complex systeem - zoals het weer - onmeetbaar kleine variaties en een beginsituatie meetbare effecten van dramatische omvang tot gevolg kunnen hebben."
............." het zogenaamde Vlindereffect: de kleine turbulentie veroorzaakt door het fladderen van de vleugels van een vlinder in China kan een grotere reactie veroorzaken in de omringende lucht; deze reactie kan de plaatselijke wolkvorming beïnvloeden, en dat kan mogelijk atmosferische condities tot gevolg hebben die een storm veroorzaken die zich over de Stille Oceaan beweegt en een krachtige orkaan in Noord-Amerika veroorzaakt."
einde citeren.
mijn redeneren:
In Nederland, in mijn woonplaats op Oud en Nieuw jaar is gigantische hoeveelheid "vuurwerk tot explosies gebracht, uren lang is alsof de Wereld vergaat, in krant was mededeling dat voor 500.000,= HALF MILJOEN euro aan dat ! VUURWERK ! is de omzet in een bedrijf,

alstublieft blijf stil staan en denk aan gevolgen :

dat is lucht vervuiling, dat is mensen door die vervuiling van lucht, ziek maken en die gigantische ontploffingen van explosieven, makken zo enorm trillingen, en alle natuur vogels vernietigd die zich nestelen in omringende bomen, en dat die geluiden, die verspreiden zich! in lucht met gigantische gevolgen voor hele wereld.
In Nederland laatste jaren voor 70 miljoen euro's elke Jaar ! aan explosieven in lucht in fik gestoken,
tel alstublieft alle landen bij die dat vuurwerk afsteken,?
dat zijn miljarden ! in euro's in fik gestoken! en gigantische gevolgen voor Planeet Aarde en alle Leven.
p.s. tel nog de armoede bij, dat in plaats van die miljarden aan verbeteren van leven omstandigheden aanbesteden? ,
worden die miljarden gewoon in fik gestoken in een paar uur!
van wie gaan die miljarden in fik? uit zaak van gewone mensen, van gewone families, en heel veel van Jongeren zakgeld of bijverdiend bij kranten bezorging.
DAT IS ZONDE ! ALLEN KERKEN, blijft wakker alstublieft.
en tel erbij nog alle ongelukken en uitgebrande ogen van jongeren afgerukte Vingers of hele handen.
Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE zou kunnen als " De Inspirerende Kracht van EEN" verschil maken.
hoe? : mensen voorlichten. Mensen onderwijzen, dat dat :" kortstondig BOEM met een flits" dat is geen geluk bezorger"

Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op reactie 8 november 2013, 12:24
tekst: "Het vlindereffect":
Miljarden euro's: de een VERKOOPT en maakt zich rijker met miljarden euro's .
De andere dat ' spul KOOPT en steekt meteen in fik". Schade voor zichzelf en voor wereld toebrengt.
Hier is geen eerlijke handel.
Hier is een onrechtvaardigheid.
Hier is een onwetendheid van partijen, en dat zijn velen, die nog schulden hebben, die hand opleggen bij voedselbanken misschien? die eigen kinderen tekort doen, om geld aan vuurwerk besteden om in fik steken, in plaats kinderen een mooie feest, reizen ontdekking aanbieden bijvoorbeeld.

Regering vertegenwoordigers hebben contracten gesloten met vuurwerk producerende landen en met eigen industrie die vuurwerk produceert.
Wijze actie zou zijn van Verenigde Naties of van andere Internationale Instituut,
bijvoorbeeld:
1.
Gelden vrij maken van "Internationale geld pot",
voor opkopen van bestaande voorraden van vuurwerk,
Stop zetten alle productie, in alle landen !.
2.
De opgekochte vuurwerk ontmantelen. Niet verbranden, niet vernietigen, nee.
Ontmantelen en grondstoffen scheiden.
Dat zijn o.a. kostbare grondstoffen o.a. metalen, die zou kunnen dienen voor moderne industrie producten.
Opkopen zou betekenen, ruilen voor iets anders voor andere bestemming.
3.
vraag: wie moet dat werk doen?
in elke land zijn heel veel jongeren die werkloos zijn en technici voor assistentie.
Ook werkloze ouderen zouden graag misschien aan ontmantelen van die explosieven werken en van leren.
4.
Toekomst bieden, om Wereld bouwen en jongeren kansen geven werken, en voor technici kunde delen,
5.
Vraag: die handelaren en producenten die zo gigantisch snel miljoenen, miljarden verdienen wat moeten zij doen,? nemen zij genoegen met zo maatregel bovengenoemd, in 1-4 punten?
antwoord: ja, die voorlopig krijgen geld voor hun bestaand voorraad ,
wel met bedoeling andere besteding van dat soort product.
Deze personen leren een industrie ontwikkelen die opbouwend zou zijn en jongeren werkgelegenheid aanbieden.
6.
Wie zou deze actie bespoedigen?
Wel in Nederland in Tweede Kamer is deze onderwerp besproken, en de meerderheid van Kamer Leden was voor: vuurwerk blijven bestaan om blijven in fik steken.!
conclusie: voor deze deel van Kamer Leden zou misschien nuttig zijn een vakkundig uitleg, dat vuurwerk is niet goed voor Land en niet voor mensen en niet voor Wereld.
Wie zou zijn zo vakkundig?
Antwoord: In Nederland zijn vele hoogopgeleide personen m/v die veel weten.
misschien een aanmoediging zou goed doen? uitgaande van Alle Kerken dat dat zou misschien helpen?


Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?

Moet je dom zijn om te geloven? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor de komende zondag