Hoe het er daarboven in de hemel concreet uitziet


Onderstaande mooie overweging verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org.

De liefde wacht ons op

Een overweldigende liefde wacht ons op als wij naar het eeuwige leven overgaan. We kennen niet alle details, maar dit hoeft ook niet. God, een God vol verrassingen, bereidt ieder van ons  alles voor wat ons maar gelukkig kan maken. We zijn toch, alles wel beschouwd, gemaakt om bemind te worden. En op het eind zal de Liefde zelf ons omvatten. Al wie ons zijn voorafgegaan zullen er zijn, samen met de drie goddelijke Personen, en zij zullen er zich over verheugen dat wij er ook aangekomen zijn.

In dit leven voelen wij ons dikwijls als eenzame marathonlopers. Maar op dat ogenblik gaan we onszelf ervaren alsof wij binnenlopen in een groot stadium, gevuld met met een reusachtige massa die ons volop toejuicht. Zonder twijfel vallen we dan op onze knieën en beginnen te wenen, maar onze tranen zullen tranen van vreugde zijn. Niet van droefheid. God zal ons bij de hand nemen en ons aan de verzamelde gemeenschap voorstellen. En daar staat iedereen aan onze zijde.

Als je dit allemaal verbeelding vindt, kijk dan naar de verloren zoon. De vader blijft niet wachten tot de zoon bij hem komt. Hij loopt hem tegemoet om hem te omhelzen en brengt hem thuis. Hij trekt hem prachtige kleren aan, en stelt hem dan fier aan de genodigden voor.

Als wij stervende mensen bijstaan, dan kunnen wij hen eraan herinneren dat zij in het hart van de liefde getrokken worden. De Liefde komt hen thuis brengen, zeggende: “Sta op, mijn liefste, kom toch mijn allermooiste. Kijk maar, de winter is heen, de regentijd voorgoed voorbij... Laat me je gezicht zien, laat me je stem horen, want je stem is zo mooi, je gezicht zo lieftallig!” (Hl 2,10-15).

Kunnen we nog meer verlangen?


Brian Grogan sj

Reacties

Anoniem zei…
Super Hartelijk Dank U voor Super Liefdevolle beschrijving van HEMEL, hiernamaals, verrijzenis.
Ik ben zo enthousiast en woorden komen te kort, zo mooi heeft U onze toekomst en onze HEMEL beschreven.
Wij kunnen ook m.i. op de Aarde al oefenen in vaardigheden dat in HEMEL zullen komen.
Wij kunnen ons oefenen, waar mogelijk voor ons is, op onze pad op Aarde, liefde delen.
Hartelijk dank U voor Inspirerende tekst met wijsheid.


Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor de visie hoe is leven in HEMEL .
graag citeer tekst: " When we think we are consider the world around us to be our source of happiness and joy,
our moods will fluctuate, even with the changing weather.
But when we are spiritually empowered or strong, our happiness and joy come from inside".
zo net gelezen op www. Gewijde Ruimte.
Zondag 17 november,
prachtig tekst dat voor mij is beter te begrijpen wat is de sterkte dat van binnen in mij aanwezig is.
" GODS AANWEZIGHEID"
" Lieve Vriend,
help me voor U ontvankelijk te worden,
dat ik plaats voor U maak
te midden van mijn alledaagse zorgen.
Vervul mijn gedachten met vrede, uw liefde."

Hartelijk dank U voor delen met mij, ons, uwe lezers, met zo mooi gebed.
Anoniem zei…
Zo zie ik de hemel ook wel een beetje. Af en toe ervaren we daar op aarde al een stukje van, naar ik veronderstel, als er grootse dingen gebeuren in ons leven. Of als Jezus ons helpt een deel van de ballast af te werpen.
Ik vermoed ook dat ondermeer de mystici daar al een stevige voorsmaak van krijgen in hun gebeds-sessies...
Anoniem zei…
ik denk ook , neen ik ben ervan overtuigd dat dit de ware beschrijving is , maar dat we moeten blijven bidden tot de Geest om NU al mee te werken aan deze ervaring op aarde !
Anoniem zei…
"Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn...". Het onderbewuste. Daar ligt m.i. de sleutel. Het uitdoven, als we sterven, van het bewuste, -dat door de zintuiglijkheid "binnenkomt" en bepaald wordt, het tot stilstand komen van de tijd, ergo de ervaring van de eeuwigheid en het onderbewuste dat nog het enig overgebleven geestelijk leven is en dat in de stervende opflakkert als eeuwig superbewuste. Voor altijd in de droom die de enige, laatste en dus eeuwige werkelijkheid geworden is. Hoe zal die droom zijn die geen droom meer zal zijn? Heerlijk of boos? Zaligheid of horror? Laten we Jezus' Offer bloedserieus nemen en Hem zijn leven in ons laten leven.