Romantisch, zegt u? Idyllisch?


Het is waar dat we de geboorte van Jezus vlot identificeren met engelenhaar, warme kleuren, geborgenheid, vrede, onschuld en andere ons dierbare symbolen en waarden. En dat is maar goed ook.

Maar de lezingen van het kerstoctaaf brengen ons snel terug met de beide voeten op de grond. Vandaag, amper drie dagen na Kerst,  vieren we reeds de onnozele kinderen. Een gruwelijk feest. Zoals dat van alle martelaren trouwens.

Neen, het christendom is bepaald geen vluchtweg uit de hardheid van het bestaan. De openbaring van Jezus geeft net betekenis aan de realiteit waarin wij leven. Aan de liefde en aan de schoonheid. Maar ook, en wel tegelijkertijd, aan het lijden. Tussen de kribbe en het kruis is er één ononderbroken lijn.

Kijk maar naar onderstaande video.  

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin SJ, voor video dat stemt tot bezinning en meditatie en met tekening geeft aan "de menselijke leven tijdsspanne".
zo juist lees ik deze tekst en alstublieft citeer deel van: " God is asleep in every particle of this universe. God is in you in the form of a seed".....".
Voor ons mensen doet goed dat " seed" cultiveren, vanaf geboorte, tot onze (kruizen onderweg) kruis. Omdat het is de doel van ons leven, God ontwikkelen in onszelf en: helpen anderen, God zien in hen/ anderen en met God de wereld binnen ons bereik cultiveren in het goede.
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin SJ dat U, Uwe gaven talenten, studies, en inspanningen aanwendt voor ons om God in ons cultiveren en delen.
Door Uwe Hoogbegaafd Pastor Jezuïet zijn, deelt U met Liefde wijsheid humor, met sprankelende/wijze beelden, op video's en in woorden dat inspirerend, vreugdegevend zijn en hoop gevend.
Elke dag lezen Uwe blog ben ik gestadig beter, is mijn gevoel, Hartelijk Dank Nog Eens.!
Anne Dupont zei…
Dat het christendom geen vluchtweg uit de hardheid van het bestaan is en de openbaring van Jezus net betekenis geeft aan de realiteit (zowel de liefdevolle als de rauwe) maakt voor mij Zijn boodschap zo krachtig, uniek en geloofwaardig.
Dank voor deze rake visualisering!
Anne

Anoniem zei…
Hartelijk Dank aan Mevrouw Anne Dupont 28 december 2013, 14:31 reactie. Wijs en Inspirerend in woorden verteld. Ik ben met elke woord eens.
In verband met opnieuw gigantisch vuurwerk verkoop en ongelukken voor jonge mensen graag wil ik aandacht vragen voor de analfabeten in Nederland.
In Nederland, paar jaar geleden is verteld van statistiek van CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) , dat in Nederland toen(kort geleden), waren 1,5 miljoen analfabeten. 1 miljoen ! analfabeten waren "autochtonen, dus autochtonen zijn: van origine Nederlanders- analfabeet". In die periode dat is vermeld, dat 1 miljoen analfabeten waren van autochtonen origine waren zogenaamd, "christelijke partijen ministers van onderwijs.".
Voorstel idee alstublieft: vraag: hoe kan een christelijke minister aan die analfabetisme bijgedragen ? in een ontwikkeld land als Nederland? en volgende vraag: hoe/wie ? kan "opheffen? analfabetisme is niet kunnen lezen en schrijven? ".
Is misschien Jezuïeten Orde Lessen wel voor analfabeten, goede oplossing/remedie?