"God ziet mij". Ja, maar hoe?


Hoe kijk Jij naar mij?

Deze schijnbaar eenvoudige vraag stelt ons de heilige Ignatius, als wij ons klaarmaken om te bidden. God kijkt inderdaad naar ons, maar hoe kijkt God naar mij? Kijkt God naar mij als  naar een probleem, ergerniswekkend of de moeite niet waard?

Ouders verloren onlangs hun dochter ten gevolge van baarmoederkanker.  Het was een aangename dochter, niet meteen overdreven godsdienstig. Zij had ijverig haar leven en carrière uitgebouwd, en had een zo goed als vaste relatie. Haar ouders deden al wat binnen hun mogelijkheden lag om hun dochter door haar verschrikkelijk korte ziekte heen te helpen, maar vooral schonken ze haar al hun liefde. Zo werd hun dochter zich bewust van de diepte van hun liefde,  zoals zij dit voorheen nooit beseft had. En niet alleen dit. Ze begon in te zien hoe ook zoveel andere mensen van haar hielden – vrienden, collega’s en toevallige kennissen. Missen, gebeden, wenskaarten stroomden toe, en er vloeide menige traan.

Ik kwam langzaam tot het inzicht dat men van haar hield, niet omdat zo geniaal was of zelf zoveel met de anderen bezig was, maar eenvoudig omdat zij er was. Dat was voldoende.
En ik zag ook dat het voor God, om mij te beminnen, voldoende is dat ik deel uitmaak van zijn schepping. God ziet iedereen  als ‘zeer goed’ (Gen 1, 31), dus ziet God ook mij als zeer goed.

Brian Grogan sj

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin SJ en Pastor Brian Grogan SJ voor delen met wijsheid en inspiratie.

1.A.u.b. citeer deel tekst: " To be an instrument means to consider oneself as the messenger of God".
" When there is the awareness of being an instrument of God, there is naturally a desire to do the best. Every task is marked with the stamp of one's own speciality"........"because there is the aim to be the best in order to become a worthy instrument of God" .
e.c.
2. In Nederland, In Den Haag, 21 en 22 mei 2011 is Symposium geweest met titel: " Karma: de sleutel om je levenslot in eigen hand te nemen.
Je eigen invloed op alles in het leven: van ziekten tot natuurrampen van gezondheid tot wereldvrede."
" Individueel karma" , en " Collectief karma" .
e.c.
3. Het is voelbaar, dat voor vele mensen verlangen is om " boven eigen gewoontepatronen uitstijgen", meditatie leren beoefenen en spiritualiteit leren begrijpen.
" Meer leren delen; geen hek om je tuintje" .
" Onze vrijheid ligt in leren samenwerken, niet in doen wat je wilt".
" Een eenling kan dingen opstarten".
" Onze mentale en spirituele invloed op de wereld".
" Elkaar als onlosmakelijke delen van een EENHEID
leren bijstaan
in de ontwaking van alle innerlijke latente kosmische eigenschappen.".
e.c.
Hartelijk Dank U Alle, Orde van Jezuïeten en de heer Paus Franciscus en met Rooms Katholieke Kerk, voor Uwe gave talenten, doorzettingsvermogen alle tijden aangewend voor de groei van mensen,
U als instrument van God.
Mijn wishful thinking, dat alle mensen blijven zich interesseren voor LEVEN, voor alles dat leeft, en bewonderen en lief hebben.
Bijvoorbeeld door " Quantum Touch of Matrix" = dat is zich zelf genezen met:
gebed en vertrouwen in God en in zich zelf.
Bidden en hulp vragen aan God en zich zelf overtuigen met: " Ja, ik kan!
Anoniem zei…
A.u.b.aanvulling op 12/01/14,14:23, "God, Liefde".
alstublieft leen ik Uwe woorden: " Jezuïeten Platform Ignatiaanse Spiritualiteit Lage Landen"......." Vanuit het Ignatiushuis in Amsterdam zal een nieuwe ploeg van jezuïeten en medewerkers een volledig nieuw aanbod doen, gericht op diverse groepen in Kerk en Samenleving" .
e.c.
mijn redeneren: hier is sprake van Karma (handelingen en oorzaak en gevolg ), individueel en collectief, m.i.
Jezuïeten Orde is met toegewijde hoogopgeleide super kundig deelnemers,
allen zijn instrumenten van God.

Binnenkort zijn plannen op nog "meer" vooruitstrevende manier mensen inspireren door/dank zij, hun inspirator geliefde Jezus Christus.
Allen die aan die "leer werken zullen meedoen" die worden op hun beurt ook God instrumenten.
Deze activiteiten hebben heilzame werking op hele wereld, waar vrede en liefde meer zal zijn te realiseren.

De Wereld nodig heeft sterke charismatische Leider en goede sterke ondersteuning om:
" persoonlijk denkende mensen die niet: "meer/verder kijken dan hun neus lang is" dit is volks spreekwoord,
versleten, niet goed werkende, verslavende gewoonten ! los laten.
Mensen hebben moeite met loslaten: loslaten geeft onzekerheid.

Wel Nu! Met inspirerende visie en werken van Orde van Jezuïeten en de Heer Paus Franciscus met Rooms Katholieke Kerk is een Nieuw ELAN!.
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin SJ voor inspirerende vraag " God ziet mij" Ja, maar hoe?
1. mijn pleidooi voor de Heer Paus Franciscus.
Ik lees in kwaliteit landelijk krant artikel d.d. 09/01/14, 14:04, in dat artikel is o.a.
kritiek van een Mevrouw die is Religieuze van beroep.
In dat artikel, heb ik begrepen, dat de wensen van deze Mevrouw Religieuze van beroep zijn:
een functie mogelijkheden van Kardinaal ambt.
Dat is beredeneerd : in verband met uitspraken van de Heer Paus Franciscus o.a. dat : Kerk het "vrouwelijke genie" nodig heeft.
2. De Heer Paus Franciscus heeft wijsheid om te zeggen dat "vrouwelijke genie" nodig is, m.i. dat is in maatschappij een aanvullende kwaliteit van leiderschap stijl, zou goed doen en is nodig.

3. Rooms Katholieke Kerk is een "mannen organisatie" en mannen betrachten celibaat. Dat celibaat is ingevoerd in tijden dat veel priesters naar verre landen uitgezonden werden en dat maakt makkelijke voor een professioneel vrijgezel beschikbaar stellen.
Celibaat, die toegelicht door een wereld beroemd filosoof: dat dat heel gunstig is voor werken van Jezus Christus.
Vrouwen die hoge ambt willen bekleden hebben vele kansen in andere, vele Religieuze instanties is mijn mening.

3. Indien toegestaan is, graag wil ik mijn grote bewondering uitspreken in deze rubriek, voor de Heer Paus Franciscus, en ZIJNE, besluiten, die besluiten zijn het beste voor alle mensen.

Anoniem zei…
A.u.b. aanvullende informatie 12/01/14, 20:09, punt 1. artikel in kwaliteit krant: rubriek: Rooms Katholicisme,
titel: " ' Mooi, die warme woorden van de paus. Maar waar blijven zijn daden? ' ".
Mevrouw " feministische theologe Mary Hunt " .
Hans zei…
God ziet ons aan in de Zoon zijner liefde, volmaakt door Hem. God is een heilig God en kan de zonde niet gedogen. Hij heeft ze op zijn Zoon doen aankomen: Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.