Paus Franciscus over de enige rusteloosheid die rustig maakt


Op vrijdagmorgen, 3 januari 2014, ging Paus Franciscus voor in de eucharistieviering in de Gesù Kerk in Rome, samen met 300 medebroeders-jezuïeten, nav de heiligverklaring van Pierre Favre sj. Graag bied ik u enkele uittreksels aan. In onderstaand citaat heeft de Paus het over jezuïet-zijn. Maar dit lijkt me echt niet alleen te gelden voor jezuïeten. (1/3)


"Daarom betekent jezuïet zijn een open minded persoon te zijn met een open blik omdat hij altijd nadenkt met de blik gericht op de horizon: de glorie van God die altijd groter is en die ons onophoudelijk verrast. Dit is de onrust van onze leegte, … een heilige en prachtige onrust!

Maar omdat we zondaars zijn, kunnen we ons afvragen of ons hart de rusteloosheid van het zoeken behouden heeft dan wel of het verdroogd is. Staat ons hart altijd onder spanning: een hart dat niet zelfgenoegzaam wordt, dat zich niet in zichzelf opsluit, maar dat slaat  op het ritme van de reis die ondernomen moet worden met heel het gelovige volk van God? Het is nodig om God te zoeken alvorens Hem te vinden en wanneer je Hem gevonden hebt, blijkt dat je Hem opnieuw moet zoeken en dit steeds opnieuw. Alleen deze rusteloosheid geeft rust aan het hart van een jezuïet, een rusteloosheid die apostolisch is en die maakt dat we het nooit moe worden het Kerygma te verkondigen, te evangeliseren met moed. Het is de onrust die ons voorbereidt om de gave van apostolische vruchtbaarheid ontvangen. Zonder deze rusteloosheid zijn we steriel."

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor wijsheid en inspiratie.
Als U mij toestaat, protesteer ik voor de formulering dat " we zondaars zijn".
Ik heb tot nu toe geleerd in mijn leven, van wat ik gelezen en van mensen ervaren heb,
dat wij zijn "Goddelijke in kern en in bouwstenen, met Goddelijke vonk-atoom-molecule om ieder moment aan God zich verbinden in innerlijke en uiterlijke.
Wij zijn wel onwetende.( en "door alle systemen in ons leven onwetend gehouden)".
citeer deel tekst: " Groeipijn mens en mensheid" , Onze ontwikkeling, het van binnenuit naar buiten brengen van nieuwe vermogens, krachten en talenten, gaat altijd gepaard met groeipijnen, met levenslessen die zullen leiden tot het herstel van harmonie. Tijdens de eerste periode van een nieuwe baan, of wanneer nieuwe partners voor het eerst met elkaar gaan samenwonen, moet je door bepaalde groeipijnen heen."
...." We lijden als we vertrouwde gewoonten, oude vooroordelen, tradities en gehechtheden van ons persoonlijk deel moeten loslaten. Groeipijnen geven ons echter de kans boven beperkingen uit te groeien.".
....." Ook tijdens ons leven kunnen we lessen leren en ons verbeteren"....." door dagelijks belangrijke levenslessen te trekken waardoor we steeds meer naar ons innerlijk deel groeien"
deze tekst is van Symposium 21 en 22 mei 2011, den Haag, Nederland.
Wij zijn niet zondaars, wij zijn onderdeel van God en Kosmos en wij zijn met zijn allen op onze weg naar vervolmaking.
Jezus Christus te volgen en lief hebben, is een goed Kompas voor Liefde leren en beoefenen.
m.i.
Anoniem zei…
Bewondering: " ..Jezuïet zijn een open minded persoon zijn" .
redeneren: vandaag op Ned.tv, in programma ZendtijdKerken, is een "vleugel van Christendom nader besproken en met enthousiasme van groei, met aantrekking kracht voor Jonge mensen ! van deze ' vleugel ' in VS en in Europa." .
Nu voor mijn redeneren:
Ik leen deel tekst van Symposium 21,22, mei 2011, in Nederland, in Den Haag, titel Symposium:
"StilSTAND, Disharmonie, Groei, Harmonie, Vrije Wil".
een van onderwerpen o.a. : "Waarom overkomt ons dit?" Wat is de zin van groepskarma, ..."we leren in een groep altijd van elkaar en dankzij elkaar.".
".......mentale besmetting.....dictators,.....massapsychologisatie, menselijke angsten, .....een gezamenlijke vijand te creëren. Zo kan een groot deel van de burgers mentaal zo onderdrukt worden ,zo gehersenspoeld dat ze niet meer zelfstandig kunnen denken en handelen. Ze worden mentaal afhankelijke, angstige mensen".
e.c.
J.l. heb ik gelezen, dat veel zogenaamd "christenen" in vele landen "gediscrimineerd en vervolgd, en verfoeit ".
Vraag : is het fijn een " christen zich noemen in die landen? " waar zij door anderen als zoveel lagere rang van mensen met vooroordelen behandeld worden? .
Antwoord : dat is niet fijn, dat is angstig.
Wel Nu Christenen:
" KEN U ZELVE" ! hoe in 21-e eeuw, grote groep bevolking dat als "zondaars, homo's, " als, ZONDEBOKKEN, dienen om "groep Agressie' bot vieren! door verschuilen zich achter denkbeeldige "teksten
uit........boeken.....preken.....!"
En toeschouwers? en belijders van "godsdienst" ? die mee doen, natuurlijk met vele uitzonderingen .
Zo kon ook in WII Auschwitz bestaan hebben, door zwijgen, en met stille medewerking.
Mijn redeneren: In vele hedendaagse zogenaamd Godsdiensten is onvolmaaktheid gaande.
Goed zou doen breed informatie verschaffen over Universum, beseffen dat alle mensen een eenheid zijn.
Vandaag in programma van ZendtijdKerken is de Heer Paus Franciscus genoemd door gast sprekers in die uitzending dat hij, de Heer Paus Franciscus inspirerende is.
Logisch dat ik alle mijn inspanningen met hoop, richt op Rooms Katholieke Kerk van vandaag,
dat kansen zijn om stappen vooruit komen in bewustzijn van mensen helpen opkrikken, met eenvoudige verklaring: Alle "HOMO's" Alle mensen die elkaar Lief Hebben, zijn EEN MENSHEID, EEN HOMOSAPIENS.
En moet opgehouden worden met vooroordelen.!
Alleen God in de Hiernamaals heeft de kunde en rechten om op zijn Goddelijke wijze oordeel uitspreken.
Dit staat in alle die......? ...boeken? .
Anoniem zei…
Er is een fundamentele kloof tussen God en mens, zonde is niet zozeer onze gebreken als wel onze eigenheid als mens: gebonden aan tijd en ruimte, begrenst op allerlei manieren. Opgesloten in onszelf, in onze beperkte visie, onze eigen inzichten en behoeften tot norm maken waarbinnen Gods woord moet klinken: tot zolang blijven we doof voor iets anders dan we al wisten. (Uit het artikel: De mystieke weg van de liturgie, Paul Post)
Vanzelfsprekend is het dan moeilijk om met een open blik op de horizon gericht te zijn en God, altijd weer opnieuw, in je roeping te volgen. Toch kan ik nog regelmatig oprecht en met reden zeggen: dat ging fout, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Groetjes, Sonja Arbeel.
Anoniem zei…
correctie en vergeef mij alstublieft : generaliserend over " en kam scheren" met een zin vertellen,
Dat " Auschwitz heeft kunnen bestaan door passieve en stilzwijgende goedkeuring, door vele Godsdiensten beoefenaars.".
Ik weet van verslagen dat in Polen bijvoorbeeld en in Alle Landen in Europa Christenen, en PRIESTERS van RKK, hebben zich offers getroost, velen eigen leven geriskeerd en moesten bekopen, anderen lange straffen ondergaan om de " heersende Duivel" in Wereld Orlog II weerstaan.
Door deze verschrikkelijke gebeurtenissen in een zin samenvatten, heb ik niet juist verwoord, het spijt mij, mijn schuld, mijn schuld mijn grote schuld.
nader toelichting:
Ik wilde in mijn reactie van 18/01/14, 13:22, hartkreet uitroepen, "doe wat, ! , blijf niet berusten in eigen comfortabele leven in het Westen, kom op voor mensen rechten, daar waar mensen lijden door onwetenden met hun vooroordelen, want wat hen daar overkomt dat zal ons ter zijner tijd zal overkomen".
Natuurlijk mij is bekend vele inspanningen van Christenen in Nederland voor Mensen rechten daar waar nodig is en voor Rusland laatste tijd i.v.m. Olympiade is zichtbaar geworden.
Wel mijn redenering, er zijn vele Christenen Kerken,
het meest opvallend is de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, en heeft bewezen, grote invloed uitstralen uit zijn woorden en gebaren.
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor Inspirerende en duidelijke toelichting over het " mijn schuld, mijn schuld, mijn schuld".
Mijn redeneren: Er is meditatie methode met " Positief Denken" .
Met Positief Denken, kunnen wij in onze (mijne hersenen) hersenen, die paden bewandelen, die versterkend zijn.
Hoog reiken, naar betere mogelijkheden in Alles, in Liefde en werken.

"Door alsmaar voor zich verbeelden, herhalen in "rituelen" " mijn schuld" , is als: een vogel kortwieken, zijn vleugels afknippen, zodat deze vogel aan grond genageld blijft" dit is beperkende systeem, m.i.

Natuurlijk, alle tijden, heb ik niet genoeg aandacht voor alles betracht, maar met voornemen lessen leren, probeer ik volgende keer m.i. anders doen. God roepen voor bijstaand vind ik veel fijner, voor leidraad, voor volgende keer.
Anoniem zei…
nog een toelichting op " mijn schuld, mijn schuld, "in ritueel.
1. Tijd geleden, is een begrafenis geweest van een Persoon , Hij zich heel verdienstelijk bewezen voor zijn Land en Wereld Vrede, en op een gezegende leeftijd was tijd voor hem vertrekken aan/met het Licht.
Tijdens die begrafenis, zijn door Katholieke Priester gebeden uitgesproken, alle aanwezige rondom herhaalden die woorden, woord voor woord van Priester.
Alle aanwezigen, groot groep mensen van verschillende belangstelling, herhaalden tijdens dat ritueel " mijn schuld, mijn schuld, mijn grote schuld, en met buigen heel nederig doen".

2. Mijn redeneren was: deze Persoon hartelijk bedanken, voor zijn toewijding, hij een 'held' voorbeeld voor jongeren, hoe met vrede wijsheid toen, onderhandelen ,vrede betrachten, goede zaken doen voor vrede en liefde tussen mensen.
Ik dacht daar is beter op zijn plaats roepen: "Dank U Dank U, Dank U voor Uw Leven voor ons allen.
Dat gebeuren is voor mij aanleiding, dat ik vind fijner "God sta mij bij" aanspreken in alle rituelen.
Anoniem zei…
Het lijkt mij belangrijk dat een ieder op zijn eigen manier zoekt naar een positieve en evenwichtige benadering van zaken zoals schuld en verzoening, ingebed in de oneindige liefde van God. In het levensverhaal van Ignatius is een voorbeeld van de gevolgen als je dit niet doet. Af en toe eens jouw deel van schuld (of die van anderen, je gemeenschap, de mensheid in het algemeen)uitspreken kan daar goed in passen, het werkt dan bevrijdend en heeft een balsemende werking voor de ziel. Daar is het in mijn optiek ook eigenlijk voor bedoeld. De schuldbelijdenis en de dank voor het leven sluiten elkaar niet uit. Passen beiden naast elkaar in een dienst.
Groetjes, Sonja.
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor Inspirerende Wijze omschrijving, "De schuldbelijdenis en de dank voor het leven sluiten elkaar niet uit" .Ook ben ik eens met elke woord van Uw reactie.
In mijn redenering heel vak, misschien door mijn " conditionering",
is een verzet tegen "massa conditionering" , in een "dictatuur" ooit geleefd hebben, om deze reden zie ik misschien zaken als " zwart/ wit" .

Natuurlijk in land Als Nederland ieder heeft vrijheid op zijn eigen manier voor zichzelf uitvinden een positieve en evenwichtige benadering van zaken, door vrijheden in verschillende visies van vele Godsdiensten/Religies, Spirituele scholen met vele modellen, en vrije mening uiting in Pers/media.
In Nederland mensen kunnen zich in vrijheid bezinnen aan thema : " Hoe ontsnappen we aan Plato's grot? . " De ontsnapping", "Zender en ontvanger - de Hartenleer" "...Afhankelijk van de golflengtes waar we voorheen op afgestemd zijn en ons op dit moment op afstemmen, beperken we ons tot een aantal frequenties.En afhankelijk van hoe we de ontvangen gedachten begrepen hebben, zo zullen we deze op dezelfde manier overdragen (uitzenden)".
Vandaag heb ik intens genoten van RKK MIS in Sint Nikolaas Kerk in Amsterdam via televisie.
ik heb ervaren een balsemende werking voor mijn ziel.
Anoniem zei…
aanvulling a.u.b. Intens beleven van RKK MIS in Sint Nikolaas Kerk in Amsterdam via televisie,
en ervaren een balsemende werking voor mijn ziel, en grote vreugde heeft mij vervuld en enthousiasme, door te horen van Priester, dat de Heer Paus Franciscus een thema heeft bekend " werken aan een betere Wereld".
Anoniem zei…
fundamentele kloof tussen God en de mens ? Het is mijn overtuiging dat in iedere mens het zaadje van heiligheid al aanwezig is. We zijn en blijven steeds verbonden met het goddelijke (God). Dat vind ik mooi aan de Ignatiaanse spiritualiteit : 'God in alle dingen', ik kan er contact mee maken als ik opmerkzaam ben; God begeleidt mij op mijn weg, ook als ik fouten maak en terugval in mijn zwakte verlaat Hij mij niet. Door aandacht te cultiveren voor 'God in de dingen' kan ik de energie vinden om opnieuw te beginnen en weet ik wat mij te doen staat ! Groetjes, Mark
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor reactie 20 januari 2014, 16:51, ik ben met elke woord met U eens.
Hartelijk Dank U voor mooi en treffend omschrijven.
Anoniem zei…
Misschien bedoeld Paul Post met fundamentele kloof tussen de mens en God dat het contact met God voor veel mensen niet vanzelfsprekend wordt ervaren. Dat komt wellicht omdat onze werkelijkheid niet helemaal synchroon loopt met die van God. Het vergt inderdaad op zijn minst enige opmerkzaamheid en volharding om in de pas van God te lopen en zelfs je gedragen te weten op de moeilijkste momenten. Groetjes, Sonja.

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden

Verzet je tegen het uitdoven van het licht