Paus Franciscus over laboratoriumgeloof en authentiek geloofOp vrijdagmorgen, 3 januari 2014, ging Paus Franciscus voor in de eucharistieviering in de Gesù Kerk in Rome, samen met 300 medebroeders-jezuïeten, nav de heiligverklaring van Pierre Favre sj. Graag bied ik u enkele uittreksels aan. (2/3)


Authentiek geloof houdt altijd een diep verlangen in om de wereld te veranderen. Dit stelt ons volgende vragen: hebben ook wij grote visioenen en passie? Durven ook wij dingen te ondernemen? Zijn ook onze dromen hemelbestormend? Worden ook wij door ijver verteerd (cf. Ps 69, 10)? Of stellen we ons tevreden met middelmatigheid en met apostolische programma’s in laboratoriumomstandigheden?

Reacties

embharland1970@gmail.com zei…
Ik geloof niet in een slechte wereld. Alleen het kwaad wordt onder je neus geduwd. Met vallen en opstaan helpt onze inspanning met Hem.
Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor delen met ons met Wijsheid en Inspiratie.
Anoniem zei…
In de eerste zin zou ik zeker toevoegen : "....om de wereld TEN GOEDE te veranderen". Wellicht staat het er niet omdat dit in de context van de toespraak van Paus Franciscus niet nodig was. We begrijpen het uittreksel hier wel, maar toch is het steeds opletten om stukjes uit een geheel te lichten.
De wereld ten goede veranderen begint met de kunst van het 'onderscheiden der geesten'. Of zoals Thich Nhat Hanh het zegt : het beoefenen van opmerkzaamheid (aandacht) om het hoogste doel te bereiken : het liefhebben en begrijpen van alle wezens. Het doel is dus broeder- en zusterschap voor de gehele schepping.
Anoniem zei…
voorstel idee alstublieft:
1. Ik heb LIEF Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE , voor Inspiratie, Wijsheid en Liefde en Vreugde.

2. Ik wil niet horen in rituelen "zulke negatieve woorden als: zondaars, schuld belijden, schulden van toen door anderen, bekopen met leven van een geliefde door een onwetende menigte toen en dat wordt vertaald als uitkopen van schuld en et cetera".

3. Heel graag liever zou ik Ignatiaanse Spiritualiteit , in verschillende rituelen aangevuld, in teksten, dat zijn inspirerend, tot wijsheid stimulerend, en sprankelend.

4. toelichting: citeer deel tekst van titel: " Playing My Part As A Hero Actor, ...The method to finish
negativity is to fill with the power of positivity".
" There are a lot of negative characteristics, which continu to work in ons's lives colouring words, actions and behaviour.
Such negativity cannot be removed by reminding oneself of it again and again.
Instead, a reminder and an excuse to use positivity,helps finish this negativity very naturally.
It is when even the tiniest ray of light comes that the darkness begins to desappear.".
e.c.
Anoniem zei…
a.u.b. aanvullen met toelichten: thema: "negativity ruilen voor positivity".
" Behind every activity, pleasant, unpleasant , chaotic, harmonious, is one DIVINITY".
e.c.
redeneren:
1).Documentaire: , uit/van praktijken van palingen "handelaar",
op Ned. tv, tijdje geleden vertoond:
die levende palingen worden in grote ton met vol ZOUT gegooid, om "levend" hen gereed maken
voor consumptie voor ons mensen die lekker vinden paling eten.
Op camera was te zien hoe die palingen van/in hun pijn geschroeid in die dikke Zout , hun "paling leven" centimeter voor centimeter aan sterven waren in verschrikkelijke pijnen"

2). Vandaag met keuzes van vele inspirerende visies, spirituele visies, die: van vele stromingen, delen wijsheden lenen, en kneden, een eigen specialiteit hebben eigen gemaakt, en die specialiteit is als Educatie bedoeld.
voor mijn redenering:
citeer deel tekst van titel: " Hoe ontsnappen we aan Plato's grot? (Erwin Bomas,luc.nr.3/12/73),
" * We hebben een innerlijk licht in ons waar we naar op kunnen stijgen.
** We moeten de gehele ziel in de juiste richting draaien in onze poging om op te stijgen.
*** In plaats van alleen te ontsnappen uit de grot kunnen we anderen helpen te ontsnappen door het licht door te geven."
e.c.


Anoniem zei…
aanvulling a.u.b.reactie 20/01/14, 14:35, thema: "ik wil niet horen over zondaars en schuld in rituelen".

Christendom heeft zich wereld wijd uitgespreid.
Mijn ouders zijn van gemengde origine , Oost Europees kan bestempeld woorden.
In ons ouderlijk huis was " GEEN Kruis met figuur die genageld was".
Neen.
Er waren twee iconen.
Twee portretten heel prachtig geschilderd. Een portret stelde een " man met liefkozende blik, lange haren, blank, en met twee handen onder steunende grot geschilderde HART ! op/in zijn borst,
een HART, met stralen van gloeiende zone-stralen.

Tweede portret is uitgebeeld van liefdevolle Vrouwelijke Moeder die Liefdevol in haar armen hield een klein wijze kind, (iedereen veronderstelde dat dat klein Jezus kindje was.).
Die twee uitgebeelde "mensen portretten. hadden symbolisch betekenis, betekenis: " bid en je zal ontvangen alles wat je hart verlangt".

P.s.
ik heb een 9 DVD - 670 minuten, titel: " Power of Art How Art Made The World, (geïnspireerde momenten uit kunstgeschiedenis, a thrilling journey to the heart of creativity).

Ik voel verzet tegen "dat gewelddadige uitbeelding" van Jezus in rituelen ( die zonden en afkopen van die zonden, en dood gaan aan kruis...).

Natuurlijk, dat " lichaam en bloed " is te handhaven in symboliek , in rituelen, bij een Kerkelijke MIS,
Johannes heeft met water gedoopt, Jezus is met Geest gaan dopen,
dat is de "metafysica van elektrisch Universum" dat zo past bij Christendom in 21-e eeuw voor jongeren, en toekomst, m.i
.Jezus als verlichter die met Geest is gaan dopen. Jezus die nu, vandaag in ons midden , Levend, aanwezig kan zijn, als SPIRIT, die voor iedereen, beschikbaar is met liefdevolle bijstand.
Anoniem zei…
" Jezus Levend, Liefde Uitstralend", idee a.u.b.
idee dat geleend is van BBC serie " Power of Art How Art Made The World" .

1. Modern Kunst werk als " Nieuwe Logo" voor alle Katholieke Kerken, heel groot in uitbeelding, dat van verre afstand te zien zou kunnen en aandacht trekken, bij allen,
buiten voor entre plaatsen, bij dag en in de nacht zichtbaar.
Zoiets bijvoorbeeld als een holografisch uitgebeeld mens, mannelijk, ook in gelaat gezicht alle mensen zouden zich kunnen herkennen, donker en licht van kleur, dynamisch, sterk, met AURA
uitstraling en duidelijk grote prachtige HART dat pulserend en energie en met zone stralen omringd.

2. Er zijn heel veel scholen die workshops geven in thema's bijvoorbeeld: de cyclus van Leven en Dood, Het avontuur van de mens in de kosmos, Aura lezen, Energie therapie van dichtbij en op afstand.
Jezus Christus die is levend, en als Spirit en als onderdeel van mensen energie velden, in wiskundige universum, is modern om makkelijk visualiseren.
m.i. om Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE lief hebben en ontdekken.

Anoniem zei…
Misschien ervaart niet iedereen woorden als schuld, zonde negatief maar als een normaal onderdeel van het leven waar je zo af en toe het licht van de Heer over kan laten schijnen. Positiviteit of negativiteit is een algemene benaderingsmethode van zaken of gebeurtenissen die op zich geen uitsluitsel geven over de aard van een woord of een "characteristic". Groetjes, Sonja.
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor Inspirerende reactie van 21/01/14, 15:02.
Ik ben met elke woord met U eens, hartelijk Dank U voor mooi omschrijven.

Voor mij dat woord "schuld" is ook niet "negatief klinken" omdat ik in mijn kind/jeugd jaren, immense liefde en onvoorwaardelijke zonder condities ervaren heb, van mijn ouders.
Van nabij heb ik leren mensen, dat voor velen van hen, zijn hun kinderen/jeugd jaren gepaard gaan met "druk van ouders" om presteren, en niet presteren was gevolgd door straffen.
Velen van hen bijna leven lang gebukt zijn onder "schuld, minderwaardigheid gevoel, niet welkom zijn in deze wereld. Zij hebben jaren therapie nodig eruit te komen van uit " hun schuld gevoel van minder zijn".
" de kracht van positief denken " leert mensen ook God lief hebben. God die niet straft, geen "hel " toespeelt als niet gehoorzaamt zal worden, maar God die onvoorwaardelijk Lief Heeft, U, mij, ons allen, iedereen.
Anoniem zei…
a.u.b. aanvulling op tekst: " dat prachtige Hart dat pulserende en energie is.."
citeer deel van titel: " Coherentie: de verbinding tussen persoonlijk, maatschappelijk en wereldwijd welzijn (Luc.nr.1/2012/18)".
"..." Ons hart ' voorvoelt ' aanstaande gebeurtenissen: het hart reageert eerst, onze hersenen volgen".
" Het magneetveld van ons hart beïnvloedt meetbaar andere mensen en zelfs dieren" "
" Er lijkt tweerichtingsverkeer te zijn tussen de magneetvelden van mens en aarde."
" Hart-brein-communicatie".
" Ons hart heeft zijn eigen ' brein' ."
"Hart Ritme Variatie, HRV-patronen...Het hart is de primaire bron van ritmische activiteit in ons lichaam."
" Effecten van aardmagnetische en atmosferische velden op menselijke gezondheid en menselijk gedrag."
"Correlaties tussen de veranderingen in de magneetvelden van de zon en aarde, en wereldwijd belangrijke gebeurtenissen".
" Onderlinge beïnvloeding van gezamenlijke menselijke emoties en de energiesystemen van de aarde".
" Global Coherence Initiative"......"
e.c.
p.s. info: " Het HeartMath Instituut ...wereldwijd netwerk ...meetcentra, dynamische,.... veranderlijke processen"...."
Anoniem zei…
aanvull.22/01/14, 10:41, a.u.b. citeer deel tekst: " CUM LAUDE" , Op 17 februari j.l.(1989), promoveerde Ellen van Wolde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen cum laude tot doctor in de godgeleerdheid op het proefschrift:
A semiotic analysis of Genesis 2-3.
A semiotic theory and method of analysis applied tot the story of Garden of Eden.
(Van Gorcum, Assen, 247 blz.)

Enkele uitspraken van Elle van Wolde:
1 Genesis 2-3 dateren van de 9e eeuw v.Chr. en zijn dus bijna 3000 jaar geleden op schrift gesteld.
2 De woorden ' zonde' en ' zondeval ' komen in de tekst niet voor...
Pas in de 4e eeuw na Chr. zijn deze begrippen door Augustinus toegevoegd.
3 Volgens mij suggereert de tekst niet dat het verlies van de paradijselijke staat als betreurenswaardig moet worden opgevat. Je leest het meer als een fase in een onvermijdelijk proces van verandering en vooruitgang."
e.c.
Bron: Luc.Nr.50/mei/juni/1989,B.Voorham,A.Smit/
Anoniem zei…
a.u.b. aanvul.22/01/14, 13:40,
JEZUS 'rol,
In Christendom zijn verschillende visies op Jezus.
Een van visies op Jezus is:
citeer deel tekst: Luc.Aug.2000/139/
" Jezus als een mens die voertuig was van de ' logos ' (logos= het universele geestelijk-goddelijke beginsel)....
JEZUS was UNIEK.
Na JEZUS zou er iets zijn veranderd in de wereld of in de mensheid, waardoor elk mens nu directer contact kan maken met zijn innerlijke logos. "
e.c.
Anoniem zei…
Woorden (dus 'zonde' en 'zondeval') zijn etiketten om een bepaalde toestand te beschrijven. Zowel de etiketten als de beschrijving/betekenis van de inhoud veranderd door de jaren heen. Het is verstandig en verfrissend om telkens opnieuw naar woorden/toestanden te kijken en er nieuwe of meer authentieke betekenissen aan te geven. Voor mij is dat wat zondeval heet inderdaad een onvermijdelijk proces van verandering en vooruitgang geweest. De toestand waarin de mensheid verkeerd, en welke vroeger door sommigen 'zonde' werd genoemd is echter redelijk constant aanwezig. Groetjes, Sonja
Anoniem zei…
Aanvulling a.u.b. 21/01/14, 12:54, tekst: " Nieuw Logo" .
In IGNÏS WEBMAGAZINE , in rubriek : " Kerk en Religie" , 20 januari 2014, door JAN STUYT SJ, Inspirerende artikel met thema: " randkerkelijken".

1. In mijn woonplaats is prachtig, groot Rooms Katholieke Kerk dat staat in prachtig locatie .
Voor mijn gevoel is deze RKK gebouw te bescheiden in "zijn presentatie" .
Locatie tegenover water en park, waar overdag veel toeristen per botjes rond varen,
locatie dat heel makkelijk is bereikbaar per o.v. en eigen vervoer auto bijvoorbeeld.
Naar mijn weten deze RKK Kerk Jozeph genoemd, heeft inspirerende Priesters en Team Vrijwilligers, voor dagelijkse gang van zaken.
Deze RKK Jozeph heeft kort geleden renovatie ondergaan, heeft prachtig binnen ruimte,
dat geschikt is voor MIS, voor georganiseerde Meditaties Sessies, voor houden van Spirituele voordrachten (voor publiek die niet hoeft Katholiek zijn).
Mijn woonplaats heeft goed georganiseerde toerist bureaus, deze prachtig RKK Jozeph Kerk,
aanbieden voor ontmoeting plaats voor mensen, met spirituele voordrachten verschillende visies, aansluiten met Ignatius van Loyola Spiritualiteit door Jezuïet vertolkt bijvoorbeeld.
Mijn woonplaats is stad dat rijke geschiedenis heeft, en heel veel Kerken, verschillende visies.
Er zijn Kerken die geregeld tentoonstellingen organiseren, in mijn woonplaats.

RKK Jozeph Kerk staat te bescheiden, voor mijn gevoel,
heel vak met dichte deuren, voor entre is een groot standbeeld, Man uitgebeeld, met Kroon, dat voorstelt Jezus, maar op kleine afstand is niet zo duidelijk te weten,
"wie is die standbeeld".
Voor niet ingewijden is op de eerste oogopslag niet te weten dat dat prachtig gebouw RKK Kerk is.
idee alstublieft voor die RKK Jozeph Kerk:
150 vrijwilligers mobiliseren, voor vaste aanwezigheid, 5 personen per dag, elke dag, en Kerk aan samenleving en culturele en artistieke activiteiten verweven,
met ignatiaanse spiritualiteit kennis maken, en vrijheid geven om enthousiaste bezoekers aan deze prachtig RKK welkom heten, eerst ontmoeten, en dan kansen geven.
Nodig is vrijwilliger die Management talenten heeft en toewijding, om bruisende leven introduceren , Kerk is plaats van ontmoeting van mensen. Vandaag met zoveel aanbod en vrijheden in alle spirituele activiteiten,
concurrentie is groot, wel de magnetische uitstraling en sfeer van RKK is mensen verbindend.
m.i. ik ben "randkerkelijke" beginner.

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor reactie 24/01/14, 13:18. Hartelijk Dank U voor mooie beschrijving en inspirerend.
Mijn ervaring is dat voor sommige jongeren dat woord "zonde" niet graag willen horen,
hoewel ik dacht groepje jongeren aanspreken,
die tijd verspilden in mijn ogen, door met drugs buiten, zich bedwelmen,
en dat is een 'zonde' hun prachtig jeugd zo verspillen.

1. ' zonde' is woord in woordenboek niet zo fijne woord om: " van een voor een ander, te veel voor anderen, toespelen".
citeer Kramers' Nederlands Woordenboek: " zonde" = overtreding der goddelijke wet, zonden bedrijven, begaan; voor zijn zonden boeten; iemand zijn zonden vergeven; fout: een zonde tegen de grammatica; jammer: het is zonde; het is zonde en schande".
e.c.
Suhanah Wan zei…
100 % garantie lening bieden gelden
Wij bieden leningen aan degenen die financiering nodig hebben om hun problemen op te lossen . Als u nodig hebt
financiën, contact met ons op via
e-mail : allenthy1@hotmail.com

Meest gelezen

Waarom zoveel mensen aanstoot nemen aan de Kerk

Wenken voor de dagelijkse omgang met de duivel (1/4)

Drie maal drie tips voor een intense 40-dagentijd

Boodschap voor mensen die zichzelf voor goede christenen houden