Sterven als daad van vertrouwen


Vandaag verscheen op www.gewijderuimte.org onderstaande mooie nieuwe gebedsoverweging.

Ons christelijke geloof nodigt ons uit om naar alles op een nieuwe wijze te kijken.  De verhalen in de evangelies over de blinden hebben wel te maken met het herstellen van het lichamelijke zien. Maar ook met veel meer. Jezus tracht ons wazig innerlijke oog a.h.w. scherper in te stellen, zodat we de diepere dimensie van het leven kunnen zien zoals hij die ziet. De evangelies op de juiste wijze lezen is alsof we aan de ogen een staaroperatie hebben ondergaan.

Paus Franciscus heeft zijn eerste encycliek “Het licht van het geloof” genaamd. Daarin verlaat hij het oude beeld van het geloof als een sprong in de leegte, maar spreekt hij over het geloof als een licht dat alles verheldert en ons zo in staat stelt de juiste  weg te vinden. Als we leven vanuit ons geloof, dan wordt onze ziel een lichtend vuur.

Wij krijgen bijvoorbeeld te maken met dat dagelijkse mysterie van de dood. Iets wat toch onze weerstand oproept. Dan nodigt het christelijke geloof ons uit om naar de toekomst te kijken, in de vaste hoop dat alles anders zal worden, dat achter iedere dood een volkomen zuiver en overdadig rijk leven op ons wacht.

We weten niet echt wat de dood waard is. Juist daarom is de dood een test voor ons vertrouwen en onze liefde. Hij biedt ons de kans God het meest sluitende bewijs te leveren van onze liefde. De dood wordt onze opperste daad van vertrouwen door te kiezen voor het geloof dat er na de dood geen duisternis komt. Wel licht. Geen lege stilte. Wel  de barmhartige en ons welkom hetende stem van God. Wij vertrouwen erop dat wij het gelaat van God zullen zien en meer lieve woorden zullen horen dan we dit ooit op aarde hebben kunnen geloven.

Brian Grogan sj

Reacties

Anoniem zei…
Lezen over dit sterven, en glimlach na glimlach komt ... :-)
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Liefdevolle uitleg van en over "sterven", Wijsheid en Inspiratie.
overpeinzen:
hoe is dat uitleggen voor kinderen en Jongeren?

hoe is uitleggen: de " Vader" die Jezus zou geroepen voor zijn dood, dat is niet " papaatje of daddy".
Anoniem zei…
A.u.b. aanvulling op 26/01/14, 15:00, Thema: " Sterven als daad van vertrouwen" .
mijn redeneren op: "Jezus aan kruis sterven,
dat voor "zonden" toen en voor zonden van alle tijden, " is gestorven en verlost is iedereen van zonden".
hoe is te begrijpen alstublieft?

1. citeer deel tekst: " The Role Of My Intentions In Shaping My Future".
"......." The quality of my actions, thoughts more specifically determines my personal level of happiness. Our natures today are the result of everything we have thought; They are formed by our thoughts.
It's not so much the act that determines the return or fruit but the quality of the motive or intention behind it......"
"...." Newton's Third Law Of Physics.......cause and effect" .
e.c.
conclusie m.i.
Alle mensen hebben "plicht" naar beste vermogen en inzichten "verantwoordelijkheden" dragen.
JEZUS LIEF HEBBEN, zijn visie koesteren bij dragen van mijn verantwoordelijkheden.
voor mij
"Jezus niet nodig heeft te sterven aan kruis"
Anoniem zei…
Vergeef alstublieft mijn reactie van 26/01/14, 16:22, (mijn gebed): " Jezus lief hebben, zijn visie koesteren bij dragen van mijn verantwoordelijkheden" voor mij Jezus niet nodig heeft te sterven aan kruis",
heb ik geschreven n.a.v. artikel dat ik gelezen heb:
d.d. 26 januari 2014, in Nederlandse groot Kwaliteit Krant, artikel met foto en tekst over :
"Auschwitz, Hitler, Himmler en anderen".
embharland1970@gmail.com zei…
Bij de staaroperatie hield ik Jezus hand vast, het werd een ongekende verrassing.
Bij de dood doe ik denk ik hetzelfde. Maar als een bekende sterft krijg ik gewoon een opdonder. Dat er een hemel is helpt zeker. De gestorvene is thuis.
Anoniem zei…
nr.2 vergeef alstublieft: reactie op 26/01/14, 17:04.
thema: "Sterven" , en onderwerp " Jezus sterven aan Kruis"

vraag: a.u.b.
WIE HEEFT NODIG JEZUS STERVEN AAN KRUIS!
redenering: iedereen sterft, iedereen sterft om opnieuw ter zijner tijd geboren worden.
Jezus als mens ook sterft, om opnieuw ter zijner tijd geboren worden.
Jezus na drie dagen opnieuw Levende? dat is te geloven.

Mijn vraag is waarom moet Jezus in een verhaal sterven gewelddadige dood aan Kruis?
WIE HEEFT BAAT GEHAD toen? en nog steeds?

Vandaag en "TOEN" in spirituele "kringen" , "rituelen" zijn, met symbolen bedoeld "handelingen" verrichten, herhaaldelijk,
om "groei van bewustzijn bevorderen" en na zoveel herhaling van "dat symbool ,
ontdekken dat bekende "herkenning gevoel" van " AHAAAA".

Voor Rooms Katholieke Kerk met de Inspiratie van Orde van Jezuïeten en de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, Kruis dood (door Liefde? is dat nodig die dood?) , van Jezus in andere symbolen uitbeelden", vertalen?

bewondering: de Via Crucis met beeld en boek is meesterlijk uitgebeeld,
vraag aub: wat denkt U?
is dat ook in deze vorm geschikt voor kleintjes en jongeren?
( denken aan die vele zelf martelaren die zich opblazen! uit liefde? heel vaak ? ).
Anoniem zei…
idee voorstel a.u.b. voor vandaag RKK met Inspiratie en Spirituele Impuls,
een inspirerende tussen "stuk",
vertalen van "Jezus, zijn doel en Spirit voor altijd".

1. Mensen/kinderen, in geschiedenis, in wereld ,
martelen was gebruikt voor vele doelen, verschrikkelijk ! "menselijke/kinderen/hart/ offers verschrikkelijk en alles door/van: "waanhoop-onwetendheid".

In Nederland, in centrum van stad Amsterdam, in palace/vroeger stadhuis,
is een afdeling waar o.a. voor historie bewaard , martel tuigen bewaard, en mij o.a. als toerist is verteld:
"vroeger was een vermaak voor onwetende menigte,
(! ) een persoon uitkiezen!
voor martelen zo genaamd als straf tot dood er volgt,
door/ aan martel-tuigen-toestellen, die persoon vast binden en levend alle ledematen uit elkaar trekken,
die persoon uit pijn verschrikkelijk lijdend zien en als publiek "heerlijk van genieten" dat was toen VERMAAK!

Zie die verhaal herhaald van Jezus dood: " spektaktel toen en nu!" ! ? ( in tv en film ),
Voorstel idee a.u.b.
Jezus Nu hebben wij nodig voor zijn liefde voorbeeld, wijze lessen en toe vlucht oord voor onze gedachten,
wij hebben Jezus- "kruis dood spektakel niet hoeven te beleven" over en over again,
wel de Muziek en andere inspirerende rituelen kunnen ons inspireren en liefdevol blijven, instemmen.
Anoniem zei…
aanvulling 26/01/14, 21:18, a.u.b. thema: " Kerk beleven met kinderen, jongeren en ouderen samen".
Op Ned.tv j.l., in "Zendtijd Kerken" programma is zo " nieuwe vorm van Kerk beleven vertoond",
en met enthousiasme is verteld over grote populariteit.
Mensen genieten van vreugde, "samen in vreugde beleven".

Voor Rooms Katholieke Kerk met Super Inspirerende Spiritualiteit van Ingantiaanse Spiritualiteit,
kan " beleven zijn naar Kerk gaan, voor hele familie van/ met vreugde".

vraag: "moet in elke mis de dood zo nadrukkelijk verteld en aan kruis offer van Jezus? "
antwoord: " iedereen heeft ter zijner tijd met "dood" te maken , kinderen ook verliezen hun dierbare konijn , kat , en hebben intense verdriet een tijd lang, en later dierbare mensen.
dat zou kunnen heel "geniaal verteld" worden, m.i. met Ignatiaanse spiritualiteit teksten, alstublieft.
idee voorstel:
concept: Vader en Zoon en Heilige Geest : de fundament van Heelal, de Zoon als bron van Vreugde, en Heilige Geest dat is de weg naar Licht, transformatie ondergaan, door steeds beter begrijpen van eigen Leven, Spirit energie ? ?
Zoon: bron van/voor Vreugde en Verlosser ! ja natuurlijk, verlosser door "ons" liefde leren, geven,
ontvangen.
Verlosser, "door beter begrijpen mysterie" ? voor ons?

Anoniem zei…
Wat mooi!
Dank je!
Tinus.