De vrouw en de vis: er is een probleem


Echte vriendschap of liefde zijn gebaat met wederkerigheid.
Een uitgepuurde Japanse tekenfilm.
NB: kijk aandachtig naar de inhoud van de vuilnisbak

Reacties

Anoniem zei…
Dank U Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Inspiratie, Wijsheid in thema Liefde....."
" Echte vriendschap of liefde zijn gebaat met wederkerigheid".
1. In RKK symbool van kruis: een dood lichaam met doornen kroon, gaten van martelen.
en dan? wordt "ingestampt dat dat God is "? begrijp ik goed?

A.u.b. citeer ik deel van tekst:
" Do Love And Suffering Go Hand - In - Hand ? "
" We have the inner belief that love, worry, fear and suffering go toegether.
It is difficult to transform ( change) fear until we eliminate that belief".
"....." You are love and you need to share that love. Life is a sharing of love, it is loving the body, loving oneself, loving others, loving God, loving nature, loving work. That energy of love in the end purifies us and helps us to go forward........" In the name of love, we worry, we suffer and we are afraid."
(e.c.).
mijn redeneren: Mensen in leven door maken verschillende kruisen.
mijn eerste kruis was, dat mijn partner ziek in hersenen ' sloeg mij bijna dood elke dag'.
In symbool: Aan kruis dat tot dood gemarteld figuur die God zou voorstellen had ik niets aan.
Wel de bedoeling van God was, (zonder mij bewust zijn over de bedoeling van God) dat ik dat zou overleven.
In andere fase in mijn leven, heb ik twee verschillende kruisen ervaren, van die weg heb ik geleerd.
Bij "Stichting Filosofie" in klas lokaal zag ik j.l. schilderij aan wand, " In prachtig blauw kleur, in Hart van Kruis, portret van voorstelling van JEZUS, lief kijkend, glimlachen, met Grote Aura dat Goddelijkheid is te visualiseren, met zachte hand en wijs vinger wijzend omhoog ( Goddelijke idealen nastreven was mijn vertaling), en op zijkanten van kruis waren liefdevolle uitspraken van Jezus...zalig zijn... zalig zijn..".
toelichting van mijn ervaring, voor het eerst zien dat schilderij en voorstelling:
Met deze symbool, redeneer ik, vroeger bij mijn "alle kruisen" zou ik, denk ik vandaag, veel meer steun gehad in mijn geloven in God".
Anoniem zei…
aanvul.toelichting a.u.b. 10/02/14, 13:13, tekst: " In the name of love, we worry, we suffer and we are afraid"
citeer deel tekst: " ....." If we review our personal life and see the moments when we have experienced most pain in our lives, we realize that it is with the people we have most loved, and that have most loved us that we have suffered most.
We experience pain in a relationshiop of love, where there is possession, control, submission and dependence. Other times the pain is caused by a loss that generates an inner emptiness,
that person filled me, they gave me wholeness, they were the reason for my existence and now they have either left me or they haven gone."
(e.c.)
Voorstel idee alstublieft nu voor Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE,
met breed, hoog en veelzijdig kennis aanwezig in Orde van Jezuïeten Ingewijden, voor Jonge Mensen aanbieden cursussen, in Ignatiaans Spiritualiteit en visie op " Liefde " en in communicatie technieken?

Misschien " Liefde " is echt wanneer sprake kan zijn van " onvoorwaardelijk lief hebben " .
Misschien hier kan sprake zijn " bereid zijn zonden vergeven van eigen partner, zijn vreemd gaan en et cetera...."? geduld trotseren voor groei van die " partner " ?
Dat dat relatie van twee, kan groeien, in verschillende fasen in leven andere " kleuren aannemen" ,
streven goed communiceren door cursussen volgen in communicatie technieken?
Anoniem zei…
Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, een nieuw Dynamisch Inspirerend Visie en Energie?
JA. Is al geruime tijd Dynamisch, Inspirerend, Liefdevol en Hoop gevend.
zie alstublieft: MAGIS14.org ,
MAGiS? Wadisda?
Bron: JEZUÏET SAMUEL OVERLOOP S.J. in website " Wijselijk Onwetend",
Inspirerende artikel met titel: " MAGiS? Wadisda?.
Anoniem zei…
Jezus Christus is Liefde.Iedereen is Vrij Jezus Christus Liefde prediken.In 21e eeuw is veel informatie beschikbaar, over ontstaan van Religies. Jezus Christus is een geliefde Hoofdrolspeler voor velen, die grootheid van Jezus Christus willen etaleren, en fan club voor Jezus Christus organiseren.
"Concurrentie is groot" wie kundig is beter dat Liefde van Jezus Christus aanbieden dan groeit gestaag dat "bewonderaars club".
Jezus Christus is LIEFDE.
voor redenering leen ik en citeer deel tekst van "spirituele overpeinzing":
" That Energy of LOVE in the end purifies us and helps us to go forward.
But while the belief exists that love has to be linked to fear and suffering,
we will be blocked and will put a brake to the flow of pure love".
(e.c.)
Anoniem zei…
" That Energy of Love in the end purifies us and helps us to go forward".

1. Het is fijn Liefhebben, en ik kan liefhebben en "zonder wederkerigheid van zelfde geliefde".
Ik kan liefhebben en dankbaar zijn als ik dankzij die mijne geliefde bron heb ontdekt voor mijn innerlijke groei. Ik kan liefhebben en blijven liefhebben. Is deze liefde zogenaamd platonische liefde?.

2. Kerk en Liefde.
Kerk is nodig voor voortbestaan. Gelovigen goed doen wederkerig die Kerk Liefhebben, ondersteunen. Kerk geeft liefde en Energie, gelovigen dienen Energie (geld, werken, toewijding) en Liefde voor die Kerk geven, koesteren. Hier is Liefdevolle wederkerigheid van belang.

3. Jezus Liefde voor mensen vertalen dat " hij aan kruis stierf voor " onze zonden? mede door onwetendheid van meute toen"? ,
is Jezus te "kort doen".
m.i.
Jezus was Voorlichter Grote Leraar hij bezig was met aankweken van wijsheid en uitbannen van onwetendheid.
Ieder mens groeien kan door van eigen " kruisen bewust worden, en zich bevrijden ".

Dit is mijn kruis nu, " opkomen voor Jezus herhaalde dood aan kruis".
Mijn bedoeling is: overschakelen naar de gigantische Liefde en wijsheid van Jezus, duidelijker maken,
begrijp ik goed? in liturgie is zo samengevat ? dat Jezus stierf voor onze zonden? onze zonden"?
niemand kan sterven voor onze zonden, wij zelf onze zonden moeten besterven, wij moeten polijsten ons lagere zelf en stap klimmen op onze Hogere Zelf.?
Het klink als of wij zijn van onze zonden bevrijd al twee duizend jaar lang,
wij hebben geen verantwoordelijkheid voor onze daden,
omdat voor onze daden is al iemand gestorven uit liefde.?
Wij zij vrij van onze verantwoordelijkheden?
Niet weten , dat onze leven wij leiden als wij sturen, door de juiste keuzes doen.
en hier m.i. Jezus Christus staat klaar met zijn Liefdevolle wijsheid, onze keuzes, beter zien en beter kiezen.
Niet voor ons sterven als " lam " nee, niet sterven !,
maar ons LEIDEN voor hoger en hoger ideal.
m.i.
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor video met vele mogelijkheden voor interpretatie.
1. " Kijken aandachtig naar inhoud van vuilnisbak" .
ik zie daar skelet van vis, dat is als maaltijd voor iemand gediend.
Is die " afgedankte vis " in vuilnis bak " proppen een: " gemiste en/of niet genomen, niet gebruikte kansen" ?
DIENEN !
De bedoeling is in Leven om te dienen? ik, wij voor anderen en anderen voor mij, ons? .
Dat is onze terrein ons spiegelen en ons nieuwe dingen leren en lief hebben, en talenten ontplooien.
Met elkaar, voor elkaar.
Soms is relatie van twee personen met elkaar heel lange tijd, waar de een is vleugels uitproberen hoog vliegen, en de ander als " sateliet" rondom ondersteunende functies/takken vervuld.
Soms kan zijn dat de een en de ander " burn out " ervaart, door eenzijdige aandacht voor "activiteiten".
Hier zou misschien goede samenwerking met Wijk Kerk een fijne verlichting in visie bevorderen?
Idee voorstel a.u.b.
RKK " wijk Kerk" een initiatief tonen, alle bewoners van die wijk benaderen met een fijne brief,
UITNODIGING! voor alle bewoners om
langs komen voor kennis nemen met elkaar, bijvoorbeeld:
voorbeeld uitnodiging:
"Ik ben Pastor van Wijk Kerk in deze wijk,
graag wil ik met U allen kennis maken.
Niet om U meteen bekeren, nee,
ik ben nieuwsgierig welke interesses zijn Uwe, welke hobby's U heeft,
welke verlangens zou U in vervulling willen zien, welke wensen op korte termijn en op lang termijn?
Heeft U kinderen, heeft U plannen voor Uwe kinderen en zijn dat te realiseren?
bent U tevreden met gang van zaken, of graag zou U willen andere gang van zaken?.
Graag zou ik willen U ontmoeten om van U leren, mezelf verder ontplooien in Uw WIJK."
(einde voorbeeld brief uitnodiging).
toelichting:
Niet lang geleden tijdens een vrijwilligers activiteit, ben ik hartelijk uitgenodigd door moslim gelovigen, om hun Moskee bezoeken, niet voor bidden, maar zomaar om kennis maken.
Dat heb ik gedaan, met veel plezier denk ik aan dat moment.
Ik kreeg rondleiding in hele gebouw, gebed ruimte, zaal met computers voor jongeren activiteiten, zal met computers voor meisjes activiteiten, en keuken.
Groep vrijwilligers in die keuken elke week bakken heerlijke pizza's voor voordelig prijzen, mensen kunnen van tevoren veel pizza's bestellen, en komen ophalen.
Allen "alle geloven" uitgenodigd die heerlijke pizza's nuttigen en met elkaar in inter actie plezier beleven.
Stel U voor
ik ben zo enthousiast voor wijk Kerk artistieke, kook en/of activiteiten, dynamiek geven en mensen ontmoeten.
Als dat zou kunnen te realiseren?