Een gedicht van God himselfVandaag verscheen onderstaande mijmering op www.gewijderuimte.org

‘Al de stukjes die je niet nodig hebt, kap die er af!’ Dat was het advies dat ik kreeg toen ik mij voor het eerst met mijn lompe handen  waagde aan het beeldhouwen. Menselijke beeldhouwers moeten van buitenaf naar binnen werken. Alleen God kan onmiddellijk van binnenuit beginnen werken. God maakt zich niet druk over cosmetische retouches,  maar begint meteen diep in ons hart en werkt daar ons hele leven lang om  zijn ‘kunstwerk’ af te maken; of, als we het Griekse woord letterlijk vertalen, zijn ‘dichtwerk’ (Ef 1,10). Het is goed van tijd tot tijd even stil te staan en aan te voelen dat wij Gods kunstwerk zijn, Gods gedicht, Gods lied, Gods dans.

Thomas Merton, de cisterciënzermonnik, zegt dat de zuivere heerlijkheid van God het middelpunt zelf is van ons bestaan. Dit centrum of deze vonk behoort geheel en al God toe,  en van daaruit boetseert God ons leven. Deze gewijde ruimte kunnen wij niet binnendringen of verstoren. Wat wij kunnen doen is wat vanuit deze zuivere diamant uitstraalt,  in ontvangst nemen en als een schat bewaren.

Meestal laten wij maar moeizaam toe dat God ons boetseert zoals Hij dit het beste vindt. Ik denk maar al te graag dat ik mijzelf kan maken, en met genoegen zing ik het liedje van Frank Sinatra: ‘I did it my way’. En misschien is dit, wat de buitenkant betreft, in zekere mate ook juist. Maar ondertussen glimlacht God rustig en werkt binnenin voort, in al wat er gebeurt, in al wat we doen,  zelfs in de zonden van ons leven. Dat is de ruwe materie waarmee Hij werkt ‘Hij die bij machte is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij door de kracht die in ons werkt, kunnen vragen of bedenken (Ef 3,20).

Brian Grogan sj

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. en Pastor Brian Grogan S.J.voor Wijsheid, Inspiratie met ons delen, ons stimuleren : leren en God ontdekken en Lief hebben in " Alle dingen" in ons leven.
a.u.b. idee delen:
ik heb regelmatig gelezen kort geleden, op Internet, uitspraken van personen die "hebben gevoel van " Nieuwe Renaissance" in wording, dat de laatste 100 jaar met intrede van ' Industriële Revolutie ' ' men gebruikte eenzijdig de ' kapitaal verrijking modellen' en nu is een ' omschakeling ' terug ' naar GOD beleven en betekenis '.

redeneren: ik heb ook dat gevoel van renaissance, en overtuiging en wishful thinking, dat dat is/zal, als katalysator, Hoofdrol Speler de huidige Rooms Katholiek Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE.
Worden boek woord : "renaissance" : herleving, vernieuwing.
Anoniem zei…
Mijn Dank voor Super Fijn Eucharistie Viering in Nederland, in Bodegraven, op Nederlandse Televisie zo net intense tot tranen toe beleven, genoten.
Hartelijk Dank RKK voor Inspiratie en Liefdevolle Hoop en, Zegenen via/van Priester ontvangen.
Het voelt goed, heilzaam, Zegenen ontvangen van Priester via televisie .
Anoniem zei…
aanvul.toelichting a.u.b. voor thema : ".." intense beleven van eucharistie op televisie deel genomen",
en stimulans ontvangen, voor dagelijkse bezinning door inspirerende Preek van Priester.
Thema van lezen " schrift en preek "....het zout der aarde ".
Hartelijk Dank U voor thema " het zout der aarde ",
nog eens mogelijk is, lezen en beleven op:
Op Gewijde Ruimte www.gewijderuimte.org
de datum : 09/02/14, is in " HET WOORD VAN GOD " " Gij zijt het zout der aarde", Schrift Evangelie en in " Inspiratie aanklikken" heel fijn vertaald.

Mijn idee delen, idee voor mezelf, maar misschien is voor iemand van U ook zo een idee praktisch?
bruikbaar?
1. citeer deel tekst: " Understanding The Mind And Its Functioning",
" The mind is a faculty of the Soul, the main function of which is to produce thoughts.
The thoughts we create are energy. In one day we produce an average of thirty to forty thousand thoughts. How much energy does this represent? What do we do with it?."
(e.c.).
2. Mijn redeneren en voornemen:
elke dag een goede gedachte, en of activiteit verrichten voor, een ander persoon en ook voor mezelf.
Voor ander persoon misschien: een telefoontje doen, voor wie, belangstellend vragen hoe is ermee, kan ik steentje bijdragen voor goed gevoel? en of boodschappen doen of een oppas uurtje, of bezoekje voor kopje koffie samen drinken, et cetera.
Voor mezelf: iets nieuws goede thema lezen, of sporten, of ontspannen, en et cetera.
Elke dag beetje en gestadig bouwen voor goed gevoel, om bijdragen " het zout der aarde" , binnen mijn mogelijkheden aan bijdrage aan " wat nodig is".
Heeft U idee om met mij en anderen delen?
Anoniem zei…
God boetseert elke mens op zijn diep eigene manier, He did it ,.....my way,...want ik zing ook graag , I did it my way , mooie manier om een ezelbrugske van te maken ... naar tochtgenoten , openheid en liefde hoe God hun leven schept...verbondenheid in het scheppend zijn van God in elk mensenleven, mysterie van geduld en mededogen, Hem toelaten op Zijn manier kunstenaar te zijn in ons leven...met gebed, Mariette