Het belang van ongewone dingen


Deze gebedsimpuls staat enige tijd geleden op www.gewijderuimte.org
Vaak zoeken we naar het ongewone als verzekering dat God er is in onze huidige situatie. Echter, God wordt eerder in de stilte gevonden, in stille volharding, stille vreugde, stille vriendelijkheid en goedheid. 
Heer, laat mij rustig en stil zijn zodat ik U mag vinden.

Reacties

Anoniem zei…
A.U.B. als toegestaan is, leen ik en citeer deel gebed van Gewijde Ruimte:
" Kleine Kinderen waren altijd welkom bij U wanneer Gij hier op aarde rondliep.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid dat Gij mij nooit zult verlaten.".
(e.c.).
redeneren en toelichting:
" grote dogma's van de Christelijke Kerk:
* De val van de opstandige engelen...
* De erfzonde.....
* De genade door het offer van Gods Zoon....
.....De genadeleer wordt meestal in een adem genoemd met die van de erfzonde. Het zou de liefdevolheid van God bewijzen.
Maar heel zeker kunnen de gelovigen zich er niet bij voelen, ......wie nu toch die genade krijgt....."
....." Gehoorzaamheid als hoogste goed....Eeuwenlang regeerde de Christelijke Kerk door middel van angst...."..." elke ouder wordt geconfronteerd met die keuze. Hoeveel eenvoudiger is het niet een kind in het gareel te krijgen door dreigementen, dan een beroep te doen op het begrip en dus de vrije wil van het kind? "..."
Voorstel idee alstublieft:
" De genade door het offer van Gods Zoon; opnieuw schijnt de mens op eigen kracht niets voor elkaar te kunnen krijgen".
Anders verwoorden, omdat kinderen begrijpen de gesluierde taal niet, en velen begrijpen niet die gesluierde symbolische taal.
voorstel voor 21e eeuw aanpassen aan 21e eeuw Liefde van God (in die concept zonder dat Jezus kruisigen elke april ), anders verwoorden? dat voor kinderen begrijpen is?
dat ik en mijn kinderen kunnen als kinderen geloven in Jezus en de Vader en zonder angsten?
m.i.?
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. tekst: "...21e eeuw Liefde van God".
citeer deel tekst: " De gelofte om de mensheid ten zegen te zijn. Alvorens we kunnen leven om de mensheid ten zegen te zijn, moeten we eerst daartoe een krachtig besluit nemen, een gelofte afleggen.
Geloften beïnvloeden onze hele samengestelde natuur en werken eeuwenlang door.
........."..." Zelfs een Buddha of een JEZUS heeft in een van zijn levens eerst een gelofte - wat een verlangen is - af moeten leggen dat hij de wereld of een deel ervan zou redden, en heeft dit verlangen gedurende talloze levens in zijn hart levend moeten houden"."...."
(e.c. bron: Luc.nr.6/dec.2012/104-110/Nicholas Weeks/).
Mijn redeneren a.u.b.
Jezus heeft gedurende talloze levens in zijn hart , uit zuiver mededogen een zegen voor de mensheid geweest.
In 21e eeuw vandaag kunnen "wij met zijn allen " met gerust hart eens zijn dat dat genoeg "kruisingen zijn geweest" en dat Jezus in Nieuw gedaante voor ons staat, stralend van Liefde.
m.i.
Anoniem zei…
a.u.b. als is toegestaan: citeer deel tekst dat aansluit aan thema: " 21e eeuw Liefde van God".

"...het kruis als symbool bij de Hindu's , de Assyriërs, de Egyptenaren, de oorspronkelijke bewoners van Amerika, bij de Grieken en de Romeinen en vele anderen. Het kruis is een universeel symbool. Het heeft vele betekenissen. Het staat onder andere voor eeuwig leven en een tweevoudige voortbrengende kracht.
De filosofische achtergrond daarvan is, dat door de vereniging van geest en stof het universum ontstaat. Als er ergens een levend wezen geboren wordt - en het doet er niet toe of dit een zonnestelsel of een mens is - is er sprake van dualiteit: van geest en stof.
De geest wordt dan als het ware gekruisigd in de stof.
In elk mens is de geest gekruisigd in de stof van het lichaam.
De goddelijk - geestelijke kracht verbindt zich met de stof.
De geest-mens- ofwel de Christos - wordt ' vastgenageld ' gekluisterd in de stof.
".....tijdens de inwijding in de Griekse Mysteriën, de kandidaat op een kruisvormige bank gelegd werd, stierf en vervolgens als een tweemaal geborene opstond.
De symboliek van dit alles is duidelijk. Het geestelijke aspect in de mens is gekruisigd in de stof van het bestaan.
We kruisigen de Christos in ons door ons over te geven aan,
ons te vereenzelvigen met dat deel in ons dat gericht is op die stof, waaruit het is opgetrokken.
Het is de persoonlijkheid in ons die de Christos kruisigt."...."
(e.c. bron: Luc.nr.2/apr.2000/36-47/B.Voorham/Pasen: de inwijding van de grote beproeving/)
Anoniem zei…
a.u.b. visualisatie van een " Levende Geliefde Jezus aan Kruis".

afbeelding: Jezus nu na lijden sterft aan kruis, dramatisch uitgebeeld, heel dramatisch soms,
zo een kruis heb ik ook, het stemt mij droevig naar kijken.
dat beeld is eeuwig zelfde.
a.u.b. idee
aanpassen misschien?
Wij vieren feest omdat Jezus is uit dood opgestaan. Dus Jezus is Nu vandaag levend.
stel U voor: een Kruis, op dat Kruis een Jezus die Levende is, uitgebeeld.
Levende Jezus is Kracht en Liefde uitstralende,
met armen gespreid en geopende handen als in een zegen gebaar,
met groot Aura , met hoofd hoog en naar voren, en met Hart dat levende is.
Jezus zo uitgebeeld zou m.i. liever aanspreken.

Wij hebben nodig Levende Geliefde Jezus voor ons dagelijkse gang van zaken.
Wij weten wat pijn en lijden is, wij hebben nodig ons beteren, als wij beter weten
hoe wij in omstandigheden op juiste wijze reageren, dan zullen onze pijnen en lijden verdwijnen,
en in onze werken om ons beteren, Geliefde Jezus is onze aller liefste adviseur.
Geliefde Levende Jezus past ook bij in 21e eeuw.
Door mediteren, bidden en aan Jezus visualiseren aan Liefde denken, verlangen,
is aanklikken aan Liefdevolle Energie, is ook Jezus Christus Liefdevolle Energie.Meest gelezen

Wat doen met die eeuwige onrust in je ziel? Een gouden tip van Ignatius bij het begin van het nieuwe jaar

Die koude stal ben jezelf! Waarom het goed is Kerst te vieren als het ijskoud is.

Eenvoudig recept om 2019 goed te beginnen

Aanvaarden als deur naar groei