Wat christenen van hier kunnen leren van de christenen uit het belegerde Homs (Frans van der Lugt sj)In de zomer van 2012 gaf Frans van der Lugt sj onderstaand getuigenis over wat hij meemaakt in het belegerde Homs.  Stevige kost. Ik word er stil van.
En dan het Paasfeest. Weer iedereen in de mis. Dood, leven, verrijzen. Wat hebben die mensen een natuurlijk Paasgeloof. Onder bombardementen zijn ze op de vlucht geslagen. Alles hebben ze verloren, maar hun geloof in het leven niet. Ze kunnen nog glimlachen, dienstbaar zijn, kinderen blij maken. Ze zijn naakt en met lege handen door de dood heen getrokken, op weg naar nieuwe levensmoglijkheden. Hun geloof heeft niets kunstmatigs, maar komt opborrelen uit een levensbron die diep in hun aarde huist.
Laatst zat ik in mijn volkswagenbusje uit 1976 en zag ik op de weg naar Damascus vluchtelingen langs de weg staan, een paar mannen, een hoop vrouwen en kinderen. Een man droeg een oud kinderwagentje en een vrouw de baby. Iedereen, zo'n twintigtal, kon bij mij de wagen in. ‘Waar komen jullie vandaan?’ ‘We zijn weggevlucht uit ons dorp, mannen wilden ons afmaken’. ‘Waar gaan jullie naartoe?’ ‘Naar Damascus’. Hebben jullie daar dan vrienden of bekenden?’ ‘Nee, maar goede brave mensen zijn er altijd in de wereld’. Wat is dat een prachtige zin: ‘goede brave mensen zijn er altijd in de wereld’. Ze hebben alles verloren, maar niet hun geloof in de goedheid van mensen. En vluchtelingen vinden in feite bij de moslims een warm onthaal. De parabel van de barmhartige Samaritaan zit in hun bloed.

Reacties

Anoniem zei…
Enorm pakkend.

En zou goed zijn voor onze samenleving hier als dit, en zeker ook het vorige uitreksel uit deze getuigenis, door zoveel mogelijk mensen gelezen zou worden, nation-wide -> Kerk & Leven ?
Om te beginnen, even kijken hoe ik dat bij ons in de parochie zou kunnen verspreiden.

Bedankt,

Koen
Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Wijsheid, Inspiratie, met ons delen.
A.u.b. citeer deel tekst uit Inleiding Symposium 2008, In Nederland, in Den Haag, titel Symposium: " De Esoterische Achtergrond Van De Grote Religies".
".Het is verrassend te ontdekken, als we een studie maken van het ontstaan van de grote godsdiensten, hoe dicht ze bij elkaar komen. Hun oorsprong, hun basisgedachten en hun praktische beleving komen veel meer overeen dan dat ze verschillen.
e.c. bron: Luc.nr.3/4/2008/4-5/
Vandaag op Ned.tv. in omroep voor Moslims, is over Jezus verteld, met groot Respect, over Jezus genees praktijken en WONDEREN doen voor mensen.
Verder is verteld dat in Koran is ook verteld hoe mensen kunnen wijsheid toepassen om zich zelf genezen van ziektes allerlei, zelf of met medewerking van Specialist.
Wij kunnen van elkaar leren, elkaar respecteren, leren met de overtuigingen van anderen omgaan, zonder strijd om uiterlijke vormen.
citeer deel tekst: " We geven elkaar onophoudelijk gedachte-impulsen: we zijn allemaal verantwoordelijk voor de denksfeer in onze samenleving. Onze verantwoordelijkheden groeien mét de groei van ons bewustzijn".
e.c.
Mijn overtuiging is dat RKK prachtig Religie/geloof is, en in 21e eeuw heel goed passend voor Idee van Universele Liefde en Waarden voor God, Mensen, Leven.