Wat ervaring van goedheid met een kind kan doen


Een eenvoudig verhaaltje.
Te mooi? Te gekunsteld? Neen, ik denk het niet. Dit gebeurt ook echt. En niet alleen in Indië. Mensen zijn mooier dan we kunnen vermoeden. Ook kinderen.
Meer in het bijzonder, ervaring van goedheid roept de eigen goedheid naar boven.
Magis!

Reacties

Anoniem zei…
Leuk!!!!
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin SJ voor Ignatiaanse Pedagogie, Goedheid, Kinderen, Magis, Schoonheid, in creatieve video ons doel treffend raken Ons Te Bezinnen .

a.u.b. citeer deel tekst:
titel: "Idealisme ? Een kwestie van Inzicht !
".....praten of idealen en idealisme ......Daar moeten we niet over praten, MAAR WE MOETEN HET GEWOON IN DE PRAKTIJK TEN UITVOER BRENGEN"......."
" Verbeeldingskracht"......hoe ontstaat nu in het algemeen een ideaalbeeld?
We nemen iets waar en constateren dat het anders zou kunnen of moeten zijn.
Of we nemen iets waar dat we ook willen zijn of hebben.
Met behulp van de verbeeldingskracht stellen we ons in gedachten voor, hoe het er dan uit zal zien.
We VER-BEELD-EN het ons.
Daarmee scheppen we een concreet beeld op het innerlijk gebied.
Zo'n beeld is een denkbeeld, en denken is feitelijk niets anders dan het waarnemen van gedachten."
(e.c. deel tekst,Bron: St.I.S.I.S./Luc.nr.45/jul/aug.1988/ Idealisme? Een kwestie van inzicht/ 114-117/ M. Barth-Sluyters/ ).

mijn redeneren a.u.b. nr.1:
1. De Heer Paus Franciscus pleitte vanaf zijn eerste moment als Paus op WERELD TONEEL,
voor aandacht
voor alle mensen die in uiterste armoede zijn, om deze mensen in armoede vertoevend bijstaan met onze LIEFDE,
voor solidariteit en voor onze barmhartigheid en voor onze broederschap, VOOR GOED DOEN, LIEFHEBBEN, MEDEDOGEN,
Als Christenen en Mensen.

Redeneren nr. 2.

1. In Kwaliteit, Groot Nederlandse Krant j.l. d.d. 06/05/14 is artikel met titel :
" In tien jaar 884 priesters uit ambt gezet..............."
Vorig jaar 43 priesters uit het ambt gezet..........."
(einde citeren deel artikel tekst in Krant en op Ned.tv.Teletekst).
-------------------------------------------------------------------------
deze Artikel is een " Hart Kreet " om Rooms Katholieke Organisatie
tot ontdekking bewegen !
Ontdekken !
Dat in Rooms Katholieke Kerk is de Hoofd van Organisatie die uit Jezuïeten Orde Ingewijden
opgeleid is en Groot VISIE heeft Voor Wereld Denken in Vrede, Welzijn, Vreugde, Liefde voor Alle Mensen.
Jezuïeten Orde Ingewijden een Universeel voor Alle Mensen onderwijs en spiritualiteit voor elke dag ontwikkeld hebben, leven en praktiseren.

Tijd m.i. is voor Rooms Katholieke Kerk allen die zelf geen Jezuïet zijn
Ignatiaanse Pedagogie en Ignatiaanse Spiritualiteit leren, eigen maken en op grote schaal onderwijzen.

2. Met Inzichten in Levens- onderwerpen, visie kweken en weten onderscheiden en weten betere keuzes maken op ons levens pad stap voor stap progressief,
zullen wij allen bijdragen aan GOD koesteren en broederschap en voor verlichten van armoede van degenen, die in die situatie lijden.
Ignatiaanse Pedagogie en Ignatiaanse Spiritualiteit is voor elke mens toepassen "op maat van ontwikkeling", en begrijpen.Anoniem zei…
" Jezuïeten Grappen Humor en Spiritualiteit" Boek geschreven door Nikolaas Sintobin SJ met cartoons van Joris Snaet.
citeer alstublieft een deel tekst: " 6. Zélf ervaren en ontdekken",
bladzijde 35 t/m 37.
bladzijde 36, citeer deel tekst: " Omgaan met mensen die je worden toevertrouwd in onderwijs of begeleiding wordt pas echt boeiend als je bereid bent om die ander centraal te stellen en ook verlangt van hem of haar iets te leren.
Op zo 'n manier dat hij of zij de kans krijgt om zelf te groeien, in woord en daad.
Je leert maar sneller en beter schaatsen naarmate je vaker de kans wordt geboden om je zelf op het onbekende gladde ijs te begeven.
Dan kun je de vreugde proeven van het leren op eigen benen overeind te blijven.
Met vallen en opstaan. Uiteraard met aangepaste begeleiding."
(einde citeren deel tekst van bladzijde 36)

citeer deel tekst van bladzijde 37:
" ....geeft Ignatius de volgende raad mee aan wie als begeleider zijn Geestelijke Oefeningen geeft:
" Wie de Oefeningen geeft moet dus niet naar één kant afwijken of neigen,
maar als de wijzer van een weegschaal in het midden blijven.
Hij moet de Schepper in direct contact met zijn schepsel laten werken en het schepsel met zijn Schepper en Heer.".
(einde citeren van deel tekst van bladzijde 37).

Meest gelezen

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Begeleiding genieten: een dubbelgeschenk (1/4)

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj