Paus Franciscus over wie hij beschouwt als de allerbelangrijkste persoon ter wereld


"De allerberlangrijkste mens is de mens die voor je staat."

Paus Franciscus

Reacties

Alex zei…
De belang-rijk-ste persoon ter wereld is je naaste, hier en nu.
Dank dat je er bent, dank dat je leeft, dank dat je er wil zijn ...
Anoniem zei…
Vond ik bij een eerste snelle lectuur nu eens een minder bescheiden uitlating van onze goede paus... ;-) Bij nader toezien: juist!
mia van olmen zei…
Het valt altijd op bij Paus Franciscus: hij leeft in het nu. De persoon die hij ontmoet is de belangrijkste en de enigste op dàt ogenblik.
embharland zei…
Als ze je dan goed pijn doen, komt dat enorm aan. Het zijn altijd personen die om je geven, dis de klappen moeten opvangen.
Anoniem zei…
De allerbelangrijkste mens is de zoon van God!
Zijn naam is "Jezus"
Want, zonder de zoon " Jezus " geen ware ontmoeting met een ander mens!
Déanna zei…
Formidabel gezegd. Wie zo leeft ziet God in elke mens ..Herkent de Goddelijke Aanwezigheid in de zielenkern van elke mens: God Vader, Zoon Verezen Heer Jezus Christus en Liefdegeest. .God onrmoeten in alle dingen die op onze ogen vallen...Ja, de uitspraak van Paus Franciscus releveert Gods Mysteriuze Aanwezigheid.
Anoniem zei…
Wanneer ieder mens vanuit deze gedachte zou leven, zou de wereld er heel anders uit zien.

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen