Naar de wortels van de lach (1/3)Onlangs werd ik door Lieve wouters voor het weekblad “Kerk en Leven” geïnterviewd over de band tussen humor en spiritualiteit. Ik deel graag enkele uittreksels met u.

-       Wat zegt humor over iemands levensvisie?

Humor heeft te maken met zelfrelativering. Wie met zichzelf de spot kan drijven, toont dat hij niet bang is om zichzelf in vraag te stellen. Daar gaat een diepgeworteld vertrouwen vanuit. Als internetpastor ben ik veel bezig met sociale media en daar zie ik heel wat negativisme, ook onder christenen. Vaak heeft dat te maken met de angst om twijfel toe te laten en de zelf de ruimte in te vullen die het christelijke geloof biedt.

Pas als je niet bang bent om een vrije vogel te zijn, kan je in gesprek gaan met jezelf en met andersdenkenden. Humor sloopt muren en helpt om het gesprek aan te gaan.


Humor drijft op de goede balans tussen spot en ernst. Als ik mezelf helemaal niet ernstig neem, blijft de humor beperkt tot gezwans. Goede humor is nooit respectloos.

Reacties