Ware grootmoedigheid (uit de pen van iemand die weet waarover hij spreekt)


Onderstaand gebed komt van de heilige Franciscus Xaverius, medestichter van de Sociëteit van Jezus, en boezemvriend van Ignatius van Loyola.

Heer,
leer me de ware grootmoedigheid,
leer me U te dienen zoals Gij
het graag hebt:

te geven zonder te berekenen,
te vechten zonder vrees voor wonden,
te zwoegen zonder naar rust te verlangen,
te werken zonder naar loon te vragen,
altijd erop uit te zijn
Uw wil te doen. Amen.

Franciscus Xaverius sj

Reacties

Anoniem zei…
mooi...
enkel dat "te zwoegen zonder naar rust te verlangen": zelf heb ik zo geleefd en raakte helemaal uitgeput, geen aanrader dus!
Anoniem zei…
Ook ik heb deze opmerking gemaakt, in stilte. Maar, nu u ze verwoordt veruitwendig ik ze met mijn volmondige instemming. Ik heb immers eenzelfde ervaring meegemaakt. Ik hoop dat ook u nu weer gezond bent, wel met de toemaat van o.a deze wijze bedenking! Bedankt.
Anoniem zei…
Een mooi gebed. Echter, bij deze grondhouding is het uiterst belangrijk het doel in ogen te houden. Wat moet ik van wie en waarom. Kort voor ik dit las, zag ik op de TV een Islamist die zij dat de mens de slaaf van God is. Hij werd later opgepakt omdat hij ongelovigen wilde onthoofden. Niet dat ik daar in dit geval (in deze tijd althans) bang voor ben, maar zo'n gebed als dit kan niet zonder goede context. In het verleden zijn er ook rare dingen mee gebeurd (brandstapels).
Het gebed begint met de wens om te leven zoals God het wil. De rest is een invulling van de 'bidder' die niet noodzakelijk de wens van God is.
Ik draag Jezuïten een warm hart toe, begin dagelijks met 'Gewijde Ruimte' waar ik dan lees over het in vrijheid leven.