Het begin van het hoogtepunt: de Onbevlekte Ontvangenis van Maria


Vandaag viert de Kerk het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria: het begin van het hoogtepunt van de openbaring van wie God is. 

Wijlen Didier Rimaud sj, een Franse exegeet en woordkunstenaar, schreef een lied waarin hij  het drama van de Menswording op aangrijpende wijze bezingt. Ik heb het voor u vertaald.

ZEG EENS, ENGELEN

Zeg eens, Engelen, kijk
of alles op zijn plaats staat,
en of ik alles goed heb voorbereid.
Is voor mij de tijd aangebroken
om de genade uit te strooien?

Ja , Heer, alles is klaar.
Maar er is ook een Hof van Olijven
die men heimelijk aan het planten is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden :
de tortelduifjes voor lichtmis,
De weg voor de vlucht naar Egypte,
Het dorpje Nazareth in Galilea,
de werkplaats van Jozef, de timmerman,
de baan die leidt naar Jeruzalem,
de wetgeleerden in de Tempel?
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar daar zijn ook dertig zilverstukken.
die men heimelijk aan het tellen is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden :
de Jordaan, waar de Doper wacht,
de woestijn waar de duivel verborgen is,
de synagoge met het boek van Jesaja,
de boten, de netten, aan de oever van het meer,
en de Twaalf die bereid zijn om alles te verlaten,
De berg voor de aankondiging van het geluk?
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar men is ook in het geheim
een purperen kleed aan het weven.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden :
zes kruiken voor de bruiloft van Kana,
de rand van de waterput van Jacob
en het groene gras op de heuvel,
een kind met vijf broden en twee vissen,
de blindgeboren bedelaar,
het huis van Lazarus in Bethanië.
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar er zijn ook vier ijzeren nagels
die men heimelijk aan het smeden is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden?
De palmtakken, de mantels
een ezelin die vastgebonden is, samen met haar veulen,
de man met een kruik aan de stadspoort,
de bovenzaal die klaar staat voor de maaltijd,
de voorschoot van de slaaf en de kom met water,
de bekers en het brood voor het laatste avondmaal,
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar er zijn ook twee zware houten balken
die men heimelijk aan het kruisen is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Als je ze allemaal gevonden hebt :
de Hof van Olijven,
de dertig zilverstukken,
het purperen kleed,
de vier ijzeren nagels
de twee zware houten balken
die heimelijk worden klaargemaakt,
dan zal ik jullie de uitleg geven :

Is het niet zo dat God moet kunnen wenen?
Is het niet zo dat God moet kunnen lijden?
Is het niet zo dat God moet kunnen sterven?
Is dit niet allemaal zo, omdat ik de Liefde ben?     

Didier Rimaud sj

Reacties

Anoniem zei…
Is het werkelijk zo dat we maar kunnen spreken over "liefde" omdat er een "tegenover" is, lijden met name? Heeft liefhebben maar recht op bestaan omdat er ook vijandigheid is? In puur menselijke termen zijn beide twee kanten van ons bestaan. Bekeken vanuit God vind ik dat wel een moeilijkere piste. God geeft de mens de vrijheid om te kiezen voor goed of kwaad. Hij heeft hierover geen macht. Waar de mens liefdevol is, gebeurt God in de mens, wordt de mens beeld van God.
Moet God kunnen wenen, lijden, sterven? Begrijp ik het goed als ik het zou vertalen door Hij is solidair in het wenen, lijden en sterven van de mens?
Mariette zei…
God maakt elke vreugde , elke twijvel , maar ook elk lijden zinvol....dat kan God ...alleen liefde kan lijden zinvol maken.,.onze onmacht tegenover lijden, God maakt het zinvol...dat troost mij altijd als ik verslaafden en zwervers in de stad of in het station zie hangen...ook hun leven maakt God zinvol...ik kan alleen de soepbus steunen...en hen loslaten in Zijn liefde....zoals ik iedereen mag ik loslaten in Zijn Liefde...
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor inspirerende en wijze tekst en gedicht, over bijbel, engelen, Jezus, Maria, openbaring.
Voor mij is deze gedicht een start voor een nieuw visie aan Jongeren en alle mensen , voorstellen van idee, "begrijpen van katholiek zijn en die rituelen die bij horen". Tekst voor mij klinkt als "sprankelend, en leerzaam en licht in drama". Ik ben van "katholieke afkomst" maar ik heb mij hele leven verzet tegen te veel drama op dat " wreed kruisigen van Jezus " in allerlei preken toen ik hoorde en voorstellingen" en ik hoorde toen, en ook vandaag de dag, jongeren die niet kunnen voorstellen dat " een God die wij zo moeten beschouwen als Liefdevolle vader zijn zoon laat aan wrede martelingen, door ongeletterde menigte sterven" ."Als God liefdevol is dan God zou betere manier vinden om mensen vertellen over Gods liefde" ik dacht toen, en velen met mij ook.
Ik heb gelezen dat: " Godsdiensten ontstaan doordat wij als mens universele waarheden op onze eigen manier begrijpen, interpreteren en overbrengen als de waarheid. ........." Veel kennis over het ware leven, over de achtergrond van de dingen is in onze godsdiensten overgebracht in beeldspraak. .....De naar buiten gebrachte kennis in symbolische vorm nemen we te letterlijk op."......."
Deze gedicht van Jezuïet Didier Rimaud SJ is voor mijn gevoel een nieuwe moderne visie "in uitleg in theater met symbolen" wat het is katholiek "geloven". Inspirerend, sprankelend, wijs, en enthousiasmerend. m.i.

Laurentia zei…
Wat een prachtige tekst. Bedankt voor het neerzetten, ik voel me er erg door geraakt.
Anoniem zei…
prachtig!