Hoe deugd ondeugd kan wordenZonder regel en maat worden goed in kwaad en deugd in ondeugd veranderd.

Ignatius van Loyola

Reacties