Spreken over je gebedBidden raakt je intimiteit. Het is een mysterie. Voor jezelf. En nog meer voor een ander. Woorden zijn vaak ontoereikend om uit te drukken wat zich afspeelt in het gebed. Toch kan het zinvol zijn om te praten over je gebed met een een ander biddende man of vrouw die daar ervaring mee heeft. Dit heet geestelijke begeleiding.

Mensen zijn wezens van het woord. Woorden leggen op wat je meemaakt helpt om meer inzicht te krijgen in je innerlijke ervaring.  In het bijzonder als dit gebeurt ten aanzien van een andere mens. Vaak helpt het om de discrete aanwezigheid van God in je (gebeds)leven op het spoor te komen. Dit is trouwens het eerste oogmerk van geestelijke begeleiding. Ook is het zo dat moeilijke ervaringen, gewoon door erover te spreken, gerelativeerd worden en helemaal niet zo problematisch lijken.

Geestelijke begeleiding helpt om de band te leggen met de ervaring van de gelovige kerkgemeenschap door de eeuwen heen. Mensen hebben reeds vóór jou gebeden en daar heel wat uit geleerd. Ook is het zinvol om zodoende je Gods- en Jezusbeeld en interpretatie van de Bijbel te laten bevragen en verrijken.


Geestelijke begeleiding is verschillend van het geloofsgesprek. Het is geen theologische discussie. Wel een gesprek waarin de gebedservaring centraal staat. In het bijzonder, affectieve bewegingen in het gebed zoals vreugde of weerstand, hoop of ergernis, enz. Hier onderscheidend mee omgaan kan je helpen om makkelijker God te vinden in je dagelijkse leven.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties