Waarom een jezuïet naar de hemel gaat en een dominicaan naar het vagevuur


Een dominicaan, een bekend predikant, komt aan in de hemel. Tegelijkertijd klopt een jezuïet, priester-arbeider en taxichauffeur, aan de poort van Sint Pieter.

De jezuïet wordt meteen opgevangen door een delegatie engelen die hem recht de hemel binnenleiden, zonder enig voorafgaand gesprek.

De dominicaan wordt uitvoerig op de rooster gelegd om te zien of hij eventueel tot het vagevuur zou kunnen worden toegelaten. Hij is ten zeerste verontwaardigd door de voorkeursbehandeling die de jezuïet te beurt gevallen is en begint te protesteren.


Het is heel eenvoudig, legt een aartsengel hem uit. Als jij predikte op de preekstoel, luisterden de mensen wel maar ze baden niet. Maar als er iemand de taxi van de jezuïet instapte dan begon die meteen te bidden tot God en al zijn heiligen, zelf al was hij ongelovig. Zó’n verschrikkelijk slechte chauffeur was die man!

Reacties

Meest gelezen

Wil je wel echt genezen worden?

Graaien protestanten in de katholieke liturgische schattenkamer? (3/4)