Een efficiënt middel om de liefde te doven


Onze vijand heeft geen beter middel om onze liefde te doven, dan ons aan te zetten tot een onbezonnen vurigheid voor de deugd.

Ignatius van Loyola

Reacties

katja zei…
De petroleumlamp spreekt niet, maar schijnt en verspreidt overal rondom haar licht. De sering spreekt niet, maar stuurt haar geur overal heen. De vuurtoren slaat niet op de trom, maar zendt zijn vriendelijk licht naar de zeeman. De Ongeziene slaat niet op de gong, maar Zijn alomtegenwoordigheid wordt gevoeld door de onthechte en onderscheid makende wijze.

Achter alle namen en vormen is de ene naamloze, vormloze Wezenlijkheid. Achter alle bestuurders is er de ene Hoogste Bestuurder van alle bestuurders. Achter alle lichten is er het ene Licht der lichten. Achter alle klanken is er de klankloze Hoogste Stilte.

Achter alle vergankelijke voorwerpen is er het onvergankelijke Absolute. Achter alle bewegingen is er het ene bewegingloze Oneindige. Achter tijd, minuten en dagen is er de ene tijdloze Eeuwigheid. Achter haat, onlusten en oorlogen is er de ene verborgen Liefde.

God is de totaliteit van alles dat bestaat, zowel bewegend als niet bewegend, zinnig of redeloos. Hij is vrij van ziekten en beperkingen. Hij heeft geen begin, midden of einde. Hij is de bewoner van alle wezens. Hij controleert van binnenuit.

God is alles in alles. God is de enige werkelijkheid in dit heelal. Het bestaan van de dingen is door het licht van God.

God leeft altijd. Allen hangen van Hem af. Hij hangt van niets af. Hij is de Waarheid.

Hij is het Centrum waar alle dingen naar streven. Hij is het hoogste doel of hoogste goed van de wereld. Je hebt het knagen van de honger. Er is voedsel om je honger te bevredigen. Je hebt de aandrang van de dorst. Er is water om je dorst te lessen. Er is de aandrang om altijd gelukkig te zijn. Er moet iets zijn om deze aandrang te stillen. Dit iets is God, een belichaming van geluk. God, Onsterfelijkheid, Vrijheid, Volmaaktheid, Vrede, Zaligheid, Liefde zijn synoniemen.
v. mortelmans zei…
waren veel heiligen dan in de greep van de duivel ? wanneer is vurigheid wel bezonnen ? ik vind dit een heel moeilijke quote !

Meest gelezen

Katholieke handleiding voor omgang met geweld

Waarom ik de oortjes van Jozef niet gezalfd heb

Één God die drie en één is: wat wil dat zeggen?

Hoe kan je weten of je houdt van God?