Hoe de duivel tewerk gaat


Om vooruitgang te kunnen boeken in het geestelijk leven moet de ziel streven naar het tegenoverstelde van datgene waartoe de vijand haar poogt te trekken.

Ignatius van Loyola 

Reacties

Anoniem zei…
ja, en die duivel doet zich zo aantrekkelijk voor, op het eerste zicht... Maar laat hem maar pogen, ik blijf lekker dicht bij God en zijn gebod. I need Him als a flower needs water. En als ik val, trekt Hij me op met de sacramenten van de Kerk zoals biecht en communie, ziekenzalving... de Liefde van mensen.
Anoniem zei…
Bovenaan de foto staat 'de duivel'. Ignatius spreekt over 'de vijand'. Is dit laatste niet realistischer?
Idd, Ignatius spreekt vaak over "de vijand", preciezer nog, "de vijand van de menselijke natuur". Dat is ook de term die ik zelf verkies. Maar af en toe spreekt hij over de duivel of over satan. Er zijn dus verchillende woorden die hij gebruikt. Misschien maar goed ook.
Anoniem zei…
er was een vierde opmerking, waarom is deze weggehaald ??
Ik heb de reactie bewust een tijdje laten staan, uit respect voor de schrijver. Vervolgens heb ik ze idd weggehaald. Weliswaar na enige aarzeling omdat ik dit echt niet graag doe. De reden is dat de uitleg die er gegeven werd, zowel over de etymologie van het woord diabolos/duivel als over de onderliggende theologie van het kwaad en de link met de scheppende God mij onverenigbaar leken met de christelijke traditie terzake. Het leek me eerder mogelijke bron van verwarring voor de lezers dan dat het nieuw licht wierp op de vraag.