Waarom het gebed vaak "niet lukt"


2/10: Nog iets over het begin van het gebed

Uit de serie van tien gebedstips, geschreven door Piet van Breemen sj en Hans van Leeuwen sj

Het begin van het gebed is heel belangrijk. Daar hangt de kwaliteit van het gebed in hoge mate van af. Veel gebedstijd gaat verloren, omdat we geen serieus begin gemaakt hebben. Het is kostbaar als je een klein eigen ritueel hebt gevonden, om echt in het gebed binnen te gaan.  

Het beste begin is waarschijnlijk je heel bewust open te stellen voor Gods onvoorwaardelijke liefde voor mij zoals ik feitelijk ben (en niet zoals ik zou moeten zijn!). Na enige tijd kan ik dan van mijn kant uit ook reageren op die verrassende en weldadige liefde. 

Zo kan ik bijv. bidden, dat al mijn doen en laten eerlijk en oprecht op deze liefde afgestemd moge zijn. Of ik kan me heel bewust aan God toevertrouwen; mijn leven, mijn toekomst, mijn zorgen, mijn vreugden in zijn handen leggen. Het is ook goed om te luisteren naar wat er in mijn hart omgaat en dat tot een gebed te maken. De dingen waar ik mee bezig ben, de verlangens, de zorgen en de pijn die in mij leven, ik kan ze allemaal tot een gebed omvormen.  God interesseert zich oprecht en liefdevol voor mij. Dat maakt juist het gebed mogelijk en vruchtbaar.
Reacties

Meest gelezen

Hoe vermijden dat duistere machten vrij spel krijgen?