Wat de mystici ons lerenVandaag verschijnt onderstaande overweging op www.gewijderuimte.org.

Elke menselijke ervaring bevat een religieuze dimensie. Heel ons leven is vervuld van Gods tegenwoordigheid. Denk er dus aan, als je je gebed begint, dat God je nabij is. Wees niet bezorgd als je verstrooid wordt. Als er iets telkens opnieuw in je gebed binnendringt, neem dan wat tijd om er met God over te praten. Stel je soepel op, want Gods Geest waait waar Hij wil.

Gebed kan je geest ontsluiten en je levensvisie verruimen.  Open je geest om op een nieuwe wijze te kijken naar God, naar de mensen, naar jezelf. Als je jezelf opent voor Gods geest,  kunnen er in je hart verschillende stemmingen opkomen; zoals droefheid omwille van tedere herinneringen of blijdschap omwille van de herinnering aan een viering. Onze stemmingen zijn telkens een boodschap van God en vertellen ons veel over onze geestelijke zoektocht. Gebed geeft zo onze wil de kracht om tot handelen over te gaan. Door het gebed kan God onze wil raken en kracht geven om te leven in overeenstemming met wat wij als waarheid erkennen.

De grote mystici en heiligen waren er zich van bewust dat zij alle hulpmiddelen moesten aanwenden om God beter te leren kennen. God spreekt ons inderdaad voortduren aan en benadert ons zonder ophouden. Wij moeten leren luisteren en voelen met alle mogelijke middelen die God ons heeft gegeven.


Jacqueline Bergan CSJ  en Marie Schwan CSJ

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Als Maria zegt: Ik wou dat ik dood was