Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?


Onderstaande overweging verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org

Ignatius wist  dat Gods wil geen nauwkeurig ontwerp is.  Maar hij besefte ook dat het geen vage blanco cheque is in de zin van ‘doe maar wat je goeddunkt’. God heeft een ‘plan’ in deze zin dat Hij een idee heeft van het soort mens dat wij kunnen worden. Hij heeft ook een idee omtrent het leven dat jou de meeste vreugde zal bezorgen. De ruwe schets van Gods idee is hetzelfde voor iedereen: God en zijn naaste beminnen en dienen. Maar de individuele uitwerking ervan is voor ieder mens uniek. Gods wil vinden betekent Gods unieke liefde voor ieder van ons ontdekken. Zijn verlangen is om ons te helpen uit te groeien tot ons meest waarachtige zelf. Het is een manier vinden waarop wij Hem en zijn volk het beste kunnen helpen.

Daarom moeten wij ons van ongeregelde neigingen bevrijden. We kunnen het vergelijken met een kok die een artisjok afpelt om zo tot bij het hart ervan uit te komen. Of als een beeldhouwer die het overbodige marmer wegkapt om binnenin een mooi beeld te vinden.

We worden uitgenodigd om ons verlangen naar geld, bezit, aanzien en eer te milderen. Dan zullen we ontdekken wat we echt verlangen. En dit is Ignatius’ grote inzicht: als we ontdekken wat wij echt verlangen, dan ontdekken wij ook wat God van ons verlangt. Dit is toch wel een opmerkelijke opvatting. Daarom wil ik ze herhalen: als we ontdekken wat wij echt verlangen, dan ontdekken we ook wat God van ons verlangt.


Jim Manney

Reacties