Kan je vijand je vriend worden?Dit is best een grote uitdaging. Maar dan wel een die perspectief biedt. Hoe ga je best om met je beperkingen. Of moeilijker nog, die van anderen.

Je kan ze (proberen te) ontkennen. Je kan er tegen vechten.

Je kan er ook gewoon leren van houden!


Reacties

Anoniem zei…
Er is maar één vijand, en dat ben jezelf...
De rest zijn maar spiegelingen van je eigen donkere kamers van je ziel, waar God zout "via deze personen" opwerpt om meer licht te brengen in je duisternis!

Mattheüs 7 13-14 zegt:
Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die liever kiezen voor verderf. De smalle poort is eng, en de weg is nauw, die tot het "LEVEN" leidt, en weinigen zijn er die deze zullen vinden.

En jammer genoeg zijn het er maar weinigen.