Onderscheiden in tijden van crisis: crisis als spirituele basishouding (1/6)In het voorjaar 2015 publiceerde ik in het tijdschrift herademing een bijdrage over Onderscheiden in tijden van crisis. In de leer bij Ignatius van Loyola. Enkele uittreksels

Crisis als spirituele grondhouding

Vooraleer enkele van deze regels te bespreken, eerst iets over een opmerking die Ignatius maakt bij het begin van de Geestelijke Oefeningen.

Zesde aantekening.  Wanneer wie de oefeningen geeft voelt dat er zich geen innerlijke bewegingen, als vertroosting of troosteloosheid, voordoen bij wie de oefeningen doet en dat deze niet door verschil­lende geesten wordt bewogen, dan moet hij hem uitdrukkelijk ondervragen over de oefeningen: of hij ze op de vastgestelde tijden doet en hoe, en of hij de toelichtingen zorgvuldig in praktijk brengt.  (G.O. nr 6)

Ignatius heeft de beide voeten op de grond. Hij waarschuwt tegen een veelvoorkomende misvatting over het christelijk leven. De normale toestand van de christen is niet die van een onverstoorbare rust. Wie steeds in de hemel lijkt te vertoeven zou wel eens letterlijk niet van deze wereld kunnen zijn. Anders gezegd, de regelmatige afwisseling van vreugde en droefheid zijn niet zozeer aanwijzing van een probleem, dan wel teken van geestelijke gezondheid. Anders gezegd, crisis – althans begrepen als  regelmatig heen en weer bewogen worden op het niveau van de innerlijkheid – is eerder regel dan uitzondering voor de christen. Preciezer nog, het is de basisvoorwaarde om te kunnen onderscheiden en om, door het maken van keuzes, te groeien in de navolging van Christus.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Anoniem zei…
Heel mooi. Bemoedigend ook. Die beweging in het innerlijk leven ken ik goed. Dan twijfelde ik wel eens. Ben ik wel gezond? Al die niveau's van zijn. Wanneer ik de beweging zèlf kan aanschouwen dan kom ik in een innerlijk gebied waar het rustig is. Daar zie ik dat de verschillende geesten zich door mij heen bewegen, maar dat ik dàt niet ben. Of preciezer: ik ben dat ook, maar ik hoef niet in alle beweging mee genomen te worden. Ik kan vanuit die plaats van ruimte de beweging zien, en laten. Er aanwezig bij zijn zou ik haast zeggen. Gezelschap houden.

Ik heb geen christelijke achtergrond. Is dit, wat ik nu beschrijf, wat u GOD noemt, Nikolaas?
Ignatius identificeert de goede geest niet met God. Maar hij brengt wel dichter bij God.
Anoniem zei…
In die ruimte voel ik de aanwezigheid. Het is geen stille lege ruimte. Ik denk zelf dat ik daar God op het spoor ben. Maar weten doe ik dat niet, omdat ik geen referentiekader heb, van waaruit ik kan spreken. Ik kan het u niet goed uitleggen. Wat ik wel kan zeggen is dat ik een diepe rust en vreugde ervaar, wanneer ik temidden van alle drukte in mijzelf en rondom mij, die stilte binnen mag gaan. Ik mag daar verblijven en ben daar niet alleen. Ik ben 47 jaar en het is iets waar ik altijd al naar op zoek ben. Diep verlangt heb zelfs.Sinds mijn 24e. In die stilte vind ik mijn rust.

Ik ga wel eens op retraite. Op de deur van de kluis waar ik in mag verblijven staat een spreuk uit de bijbel. Ze spreken me allemaal wel aan, maar een in het bijzonder: In God vind ik mijn rust. Het is wellicht daarom dat ik God wel gelijk stel met die bewoonde stilte. En dan bedoel ik niet de afwezigheid van geluid, Maar de stilte temidden van alle dingen. In God vind ik mijn rust. Dank u wel Nikolaas. Wilt u voor mij bidden? En is er ook een jezuiten orde voor vrouwen?
U mag zeker op mijn gebed rekenen, zoals ik ook op dat van u reken. Er is geen vrouwelijke tak in onze orde. Maar er zijn wel heel wat religieuze congregaties voor vrouwen die zich door onze spiritualiteit laten inspireren.
Anoniem zei…
Mijn hart zingt van vreugde. Ja, u mag zeker op mijn gebed rekenen.
Welke religieuze congregaties bedoelt U dan ? Kunt U er 1 of 2 noemen in het nederlands of belgisch (vlaamse) gebied?
Spijtig genoeg zijn de vrouwelijke religieuze congregaties die ignatiaanse geïnspireerd zijn in onze streken ageing and greying ... Zo heb je de Sociëteit van Maria en de Zusters van Sint André. In deze laatste congregatie is onlangs nog een NL meisje ingetreden.