Wie is Jezus? Antwoord van een anonieme jezuïet (1/4)


Jezus, zoals wij Hem ontmoeten in het Evangelie, spreekt ons aan. Maar we hebben het misschien een beetje lastig met de dogmatische verabsolutering van zijn persoon, die van Hem zomaar een God maakt. Wij zien Hem liever als een gewoon, en toch uitzonderlijk mens, zoals er wellicht nog anderen zijn.


Laten wij Hem inderdaad ontmoeten, zoals de mensen van zijn tijd Hem ontmoet hebben, als een uitzonderlijk iemand. Wanneer wij dan zijn levenshouding, zijn manier van naar mensen toe te gaan, de kracht en het rake ook van zijn woord, zijn authenticiteit, zijn radicaliteit, de zuiverheid, d.i. het weigeren van elke zelfbetrokkenheid bij het leven volgens zijn inzichten, en de manier waarop Hij van daaruit naar de dood heeft toegeleefd, de intensiteit van zijn gebed en van zijn Godsverbondenheid tot ons hebben laten doordringen, dan zullen wij misschien ook tot het besluit komen : die man is op een unieke manier bij God, die man is in God. Zoals de honderdman onder het kruis.

Een anonieme jezuïet

Reacties