Leg mijn tranen in uw fles


Onderstaande overweging van Brian Grogan sj bied ik u graag aan op het feest van Allerzielen

'Teken mijn tranen op; slechts Gij kent hun getal! (Ps 56,9). De meer letterlijke vertaling van de Statenbijbel luidt: 'Leg mijn tranen in uw fles; zijn ze niet in uw register?' Wat een prachtig gebed is dit!  Een andere vertaling is eveneens ontroerend: 'Mijn tranen worden in uw fles opgeborgen.' Als wij wenen om onze overleden vrienden, dan kijkt God vol medeleven toe. Hij eerbiedigt onze tranen, Hij verzamelt ze, want in zijn ogen zijn ze kostbaar.

De Bijbel is hèt 'Boek der Tranen'. Jezus weent over Jeruzalem en over Lazarus. Tranen zijn belangrijk voor God. Op het einde der tijden zal hij 'alle tranen uit hun ogen wissen' (Apk 21,4). Zo de dood ons inderdaad tot tranen toe beroert, dan geloven we eveneens dat we niet wenen in een heelal dat geen zorg voor ons draagt. Tot zijn nieuwe bekeerlingen zegt Paulus: 'Wees niet bedroefd, zoals de andere mensen die geen hoop hebben' (1 Tes 4,13).

Er is een duurzame zegening voor tranen: 'Gelukkig die nu wenen, jullie zullen lachen' (Lc 6,21). Tranen getuigen van onze liefde voor onze overledenen. Maar onze liefde gaat niet verloren. Onze tranen zijn niet nutteloos. Zij, van wie wij de indruk hebben dat zij ons verlaten hebben, worden ons teruggeschonken. Jezus zegt: 'Ja, ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar ik kom terug, en dan neem ik jullie bij Me op, zodat waar Ik ben, ook jullie zullen zijn' (Joh 14,3). Hij belooft zijn leerlingen dat ze elkaar zullen terugvinden, niet als individuen, maar als een gemeenschap. Het hele lichaam van Christus zal uiteindelijk allen in één geheel samenbrengen, en allen samen zullen wij ons verheugen.

Reacties

Anoniem zei…
Dank U hartelijk voor prachtig video. Voor mij fascinerend en dat ik intens mee voel en kan niet onder woorden brengen. Ja, ik kan voelen,zien een link met het feest van Allerzielen.
Anoniem zei…
aanvulling op reactie 2 november 2013, 12:17.
tekst: zien een link met het feest van Allerzielen, in dat fascinerend voor mij video.
1. in www.gewijderuimte.org in gebed heb ik gelezen deze tekst in mijn woorden nu:
In Gods ogen zijn er immers geen 'dode' mensen. God is een God van levenden.
mijn redeneren:
2.In hart van elke mens is een God vonk/atoom van God en God Liefde dat de cement is van Universum.
Dat is Universum DNA dat een deel is onveranderlijk en onsterfelijk, en de andere deel is mens eigen evolutie graad.
Dat Molecule na " sterven in aardse omhulsel/voertuig" keert zich naar GOD Licht Bron voor pauze. Dat pauze kan voor elke persoon anders zijn.
Dat Molecule dat alles heeft voor een nieuwe geboren mens zijn, ter zijner tijd.
Op de video is mijn interpretatie, dat dat onsterfelijke Molecule baant zich door openingen van lichaam, naar GOD LICHT.
Dat "deeltje", dat Molecule is vrij zich bewegen door beton, glas, staal en ruimte.
Onze dierbaren, die overleden zijn, leven voort, in GOD Licht/Liefde, en wij ook zullen voortleven.

MagdaNL zei…
Wij zoeken ons een weg ... wij gaan een weg. Wij komen mensen tegen op ons pad, maar in feite gaan wij als afzonderlijk individu. De weg is niet altijd gemakkelijk. We botsen tegen muren, overwinnen hindernissen. Maar ook als het uitzichtloos lijkt, komt er een opening, een uitweg, soms een smalle doorgang. We gaan zelf onze weg, maar worden toch op een of andere manier geleid, gestuurd, gedreven ...
... Tot we uiteindelijk thuis komen in het grote licht waar plaats is voor velen, en waar we één worden, vereend, opgenomen. Doch op een bestemming waar we onzichtbaar zijn geworden voor hen die achtergebleven zijn, en nog onderweg.
Ja inderdaad. Voor mij heeft dit filmpje wel degelijk iets met Allerzielen te maken. Niet triest, maar bemoedigend en hoopvol : onze geliefde overledenen zijn wel onzichtbaar, onbereikbaar geworden, maar in goede handen, en veilig thuis. Deelgenoot van het grote licht geworden. Zelf ook licht.
Héél mooi ! Bedankt.
Anoniem zei…
Hartelijk dank voor reactie: MagdaNL, 4 november 2013, 09:44.
U heeft zo mooi verteld, dat ik ben met U met elke woord eens, en Uwe reactie is voor mij een inspirerende ontdekking.