Onderscheiden in tijden van crisis: crisis als uitnodiging tot verdieping en uitzuivering (4/6)


In het voorjaar 2015 publiceerde ik in het tijdschrift herademing een bijdrage over Onderscheiden in tijden van crisis. In de leer bij Ignatius van Loyola. Enkele uittreksels:


Zevende richtlijn. Wie in troosteloosheid is moet nagaan hoe de Heer hem bij wijze van beproeving aan zijn natuurlijke krachten overgelaten heeft om zo de verschillende beroeringen en bekoringen van de vijand te weerstaan. En hij kan dit dankzij de goddelijke hulp die altijd bij hem blijft, ook al voelt hij ze niet duidelijk. Want de Heer heeft hem wel zijn hevige vurigheid, zijn grote liefde en zijn intense genade onttrokken, maar er blijft hem voldoende genade over voor het eeuwige heil. ( GO nr. 320)

Deze richtlijn is een uitnodiging om de troosteloosheid om te turnen tot een weg naar groei. Ignatius relativeert hier tweemaal het belang van het je goed voelen.

1.     Ten eerste kwalificeert Ignatius troosteloosheid als een beproeving. Meer nog, hij stelt vast dat God zich niet tegen de ervaring van troosteloosheid heeft verzet. Als God het heeft toegelaten, dan moet daar iets goed uit kunnen voortkomen. Twee dingen kunnen hieruit afgeleid worden.

·      Troost, het je lekker voelen is levengevend, niet levensnoodzakelijk.

·      Meer in het bijzonder, suggereert Ignatius dat je de afwezigheid van troost kan opvatten als een uitnodiging om onderscheid te maken tussen het essentiële en het bijkomstige. Anders gezegd, de beproeving kan helpen om te  groeien in gratuïteit en vertrouwen om zo dichter te komen tot de kern.

De oplettende lezer zal opmerken dat Ignatius spreekt van weerstaan aan de troosteloosheid.  Het is mogelijk om je niet op sleeptouw te laten nemen door die negatieve gevoelens. Je hoeft niet in een negatieve spiraal te komen.

2.     Ten tweede, en samengaand met het eerste : je bent tot meer in staat dan je wel denkt. De Geest is werkzaam, ook al voel je Hem niet. Dit is een uitnodiging van Ignatius om erop te vertrouwen dat je de nodige kracht zult krijgen ook al voel je je zwak en kwetsbaar.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties