Waarom gewoontes goed maar ook risicovol zijn


Onderstaande overweging verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org

Als wij God om licht bidden, dan vragen we Hem om dezelfde kennis te verkrijgen als die Hij bezit: kennis van goed en kwaad; voorkennis van gunstige en ongunstige dagen en allesomvattende kennis.
Een goed gebed is de Vader vragen dat ik mijzelf mag leren kennen zoals de Heilige Geest mij kent: “Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God” (1 Kor 2, 10).

In alles wat Hij doet wil God ons licht brengen. Op onze beurt moet ieder van ons zich klaar houden om Gods verlichting te kunnen aanvaarden. Een belangrijke wijze om klaar te zijn voor Gods licht is te bidden niet bevreesd te zijn voor het verkregen inzicht.

Wij kunnen God vragen zijn licht te laten schijnen op onze normale gang van zaken en gewoontes. Maakt een goede gewoonte mij sterker? Brengt een bepaalde gewoonte me meer schade toe dan ik wil toegeven? Gewoontes hebben we nodig. Zonder vaste gewoontes zou het ontbijt alleen al ons een hele dag in beslag nemen. Maar tegelijkertijd kan bijna iedere gewoonte onze innerlijke vrijheid vergroten of beperken. Hiervoor moeten we echt wel aandacht hebben.

Gewoontes kunnen tot schadelijke gehechtheden leiden. Wij kunnen zo sterk aan gewoontes of ideeën gehecht zijn, dat wij niet langer vrij zijn. Vragen we daarom God om licht, zodat wij zouden zien wanneer een gehechtheid tot zonde leidt. God ziet wat er aan de hand is. We vragen om te mogen delen in dat inzicht.


En ten slotte, als we om inzicht vragen, moeten we ook bereid zijn te aanvaarden wat God ons schenkt.

Joseph Tetlow sj

Reacties