Tegenkanting en mislukking (1/5): onontkoombaar


Kijk ik naar Jezus, en naar zovele anderen die zijn boodschap volgden, dan weet ik al te goed dat ik mij niet kan inzetten voor het goede, dat ik niet kan kiezen voor de mens, zeker niet voor de zwaksten, de hulpbehoevenden, de uitgestotenen zonder dat dit de ‘goede orde’ gaat storen. En dus ook zij die voor die ‘goede orde’ instaan. Dus zonder dat ik op mijn weg de machten van het kwaad zie opdagen. En zonder dat, onder een of andere vorm, het kruis of de dood mij ergens opwachten (zie Mc 3:1-6).


Ik denk hierbij aan Jezus' woorden : "Herinnert u wat Ik u gezegd heb: een dienaar staat niet boven zijn Heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook U vervolgen." (Jo. 15:20).

Een anonieme jezuïet

Reacties