Hoe kan je weten of je echt door Gód wordt geïnspireerd?


Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org

Wat is een held? Een held is een persoon die actie onderneemt om mensen te helpen. Daartoe roept de Heilige Geest ons op. De Heilige Geest daalde neer over Maria, nadat de engel Gabriël haar vertelde dat zij de moeder van Jezus zou worden. Wat deed Maria toen? Ze ondernam actie. Ze pakte haar bagage in en reisde naar haar nicht Elisabeth. Om wat te doen? Om haar te dienen. Wat deed Jezus toen de Heilige Geest neerdaalde over Hem, na zijn doop door Johannes? Hij ondernam actie. Hij begon zijn zending en begon te dienen. Toen de Heilige Geest op Pinksteren over de apostelen neerdaalde, wat deden zij? Ze lieten hun angst los en begonnen de mensen te dienen. Niet één groep van mensen. Maar alle mensen, van alle naties.

Ook wij worden opgeroepen om te dienen, om niet langer bevreesd te zijn. Met de Heilige Geest die reeds in ons woont, valt er geen tijd te verliezen. We moeten nu actie ondernemen en degenen rondom ons bijstaan. Of het nu een familielid is, een vriend, een collega, een vreemdeling op straat, onze omgeving, onze natie. Of onze wereld.


Gary Jansen

Reacties

doen wat je kunt om actie te ondernemen en te dienen en degenen om je heen bij te staan...