De voorwaarde om vooruitgang te kunnen maken op geestelijk gebied
Wees maar zeker dat de vooruitgang die je zal maken op geestelijk gebied evenredig is met de mate waarin je vrijer wordt in eigenliefde en bezorgdheid om je eigen welzijn.

Ignatius van Loyola

Reacties

Ignatius is natuurlijk een autoriteit, maar ik weet het nog zo niet of wij per se in eigenliefde moeten krimpen... De geesteswetenschappers benadrukken dat een gezonde dosis narcisme nodig en menselijk is. "Heb jezelf lief zoals..." (Jezus). Zijn vandaag anderzijds al niet veel mensen zo bewust van eigen schuld en kleinheid, dat zij bv. geen vlees meer kunnen eten? Ik bedoel krampachtig veganisme. Maar ook over heel kleine dingen, zoals het eten van palmolieproducten, suiker, zout.. Zijn dat niet "Petty concerns" zoals Barack Obama de woorden gebruikt? Wij hebben nood aan zelfzekerheid, aan sterke Identiteit. (Paul Verhaeghe, "Identiteit"!) Wel ben ik akkoord met de grote statement dat bezorgdheid om het eigen welzijn bijzonder nefast kan zijn om spiritueel te groeien. Jezus sloeg de nagel op de kop: als je de ander laat voorgaan en de alleenstaande helpt en presentie biedt, zonder op je eigen bezit of gemoedsrust te letten, dan pas zal je leven. Wie zijn leven tracht te redden, zal het verliezen. Deze Waarheid zit in mijn genen, en liet mij bv. toe dertig jaar lang medemensen in ziekencentra op te zoeken die aan vertwijfeling en moedeloosheid leden (depressie, angsten..). Nu, alleen al spreken over "vooruitgang op geestelijk gebied" is vandaag een rijkdom. Veel mensen zouden allicht niet weten wat we bedoelen...

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen