Over de mysterieuze opvolging van geluksdagen en ongeluksdagen


139. Uw ongeluksdagen kennen, want die zijn er. Dan lukt niets; hoe u het spel ook afwisselt, de tegenspoed houdt aan. Na twee rondes hoort u te weten waar u aan toe bent en u terug te trekken, al naar gelang het al of niet uw dag is. Zelfs uw oordeelsvermogen is aan schommelingen onderhevig, want niemand is onafgebroken wijs. Er komt geluk aan te pas de juiste overwegingen te maken, als voor het goed opstellen van een brief. Alle goede dingen hebben hun getij; zelfs schoonheid heeft haar slechte ogenblikken. Ook bedachtzaamheid is niet altijd gelijk aan zichzelf en gaat nu eens te ver, dan weer niet ver genoeg. Alles moet dus zijn dag hebben om te slagen.

Zoals op sommige dagen alles misgaat, zo zijn er andere waarop alles lukt en met minder inspanning: alles loopt van een leien dakje, u krijgt goede ingevingen, bent in de juiste stemming, en het geluk lacht u toe. Dan moet u uw kans waarnemen en ten volle benutten.

Toch zal een verstandig man na een tegenslag of succes een dag niet tot slecht of goed bestempelen omdat het mogelijk is dat het een niet meer dan een losstaande hindernis is, en het ander alleen een gelukkig toeval.

Baltasar Gracián sj

(met dank aan Petr Kazil)


In 2014 werd bij Athenaeum –Polak & van Gennep een nieuwe vertaling gepubliceerd van een boek van Baltasar Gracián (1601-1658) , genaamd “Handorakel en kunst van de doorzichtigheid” in een vertaling van Theo Kars. Baltasar Gracián was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer  deze verzameling van 299 aforismen bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken.

Reacties

Arne zei…
Doet mij qua toonzetting aan Prediker denken..