De voorwaarde om volmaakt te worden


De juiste keuze kunnen doen

Hiervan hangt het meeste in het leven af. Om juist te kunnen kiezen dient men over goede smaak en een onafhankelijk oordeel te beschikken; ijver en kennis zijn niet voldoende. Waar niet wordt gekozen, vindt men ook geen volmaaktheid. Kiezen bestaat uit twee elementen: kunnen uitzoeken en het beste nemen. Vele talentvolle, fijnzinnige mensen, beschikkend over een scherp verstand, ontwikkeling en toewijding, falen desondanks als zij voor een keuze worden gesteld: zij grijpen steeds verkeerd, alsof zij het erop aanleggen fouten te maken. Het vermogen juist te kiezen is dus een van de grootste gaven van de hemel. (nr 51)

Baltasar Gracián sj

(met dank aan Petr Kazil)


In 2014 werd bij Athenaeum –Polak & van Gennep een nieuwe vertaling gepubliceerd van een boek van Baltasar Gracián (1601-1658) , genaamd “Handorakel en kunst van de doorzichtigheid” in een vertaling van Theo Kars. Baltasar Gracián was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer  deze verzameling van 299 aforismen bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken.

Reacties