Drie Koningen op zijn Russisch (deel 2)


En hier komt deel 2 van die prachtige Russische tekenfilm over de kindheidsevangelies.

Reacties

Anoniem zei…
Wat een prachtige voorstelling. Dit zou ik willen doorgeven aan velen om mee te genieten.Dat maakt een mens blij, van elk detail geniet ik .
Dank p. Nicolas
Lea
Anoniem zei…
Super Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin SJ voor ook de deel 2 van die prachtige Russische tekenfilm over de kindheidsevangelies, " Drie Koningen op zijn Russich" video.
Ik ben tot tranen ontroerd, door de Liefde en tederheid dat in vele gebaren is uitgebeeld.
Rooms Katholieke Kerk, Nu: met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE is ideaal voor een " nieuwe era",
mensen groot en klein, laten wonderen ontdekken en in sprookjes geloven.
Omdat die "wonderen en sprookjes" vandaag te ondersteunen zijn met wetenschap in vele gebieden met Kwantum Fysica, Kwantum Mechanica en vele andere....."
In mijn kind tijd met katholieke "geloof" mijn moeder ontvangen wonderen via/door Jezus, en mijn vader door/van Maria,Jezus moeder.
Ik ben opgegroeid "toen in die omstandigheden" met wonderen van Jezus en Maria, via mijn ouders.
Rooms Katholieke "geloof" is mij dierbaar.

Nu wetenschap: zie alstublieft Universele weten: " Vele waarheden en Universele Waarheid", " De Wet van Eenheid", " De Wet van Overeenstemming", " De Wet van Trilling" , " De Wet van Trilling afgeleide wetten",
"De Wet van Polariteit" , "De Wet van Ritme" , " De Wet van Oorzaak en Gevolg" , " De Wet van Dynamische Balans" , " de westerse wetenschap en de Wet van Dynamische Balans" (p.s op Internet is ruim informatie ),
toelichting, mijn ervaring, op werking van " wonderen":
zie alstublieft : " Van de Wet van Trilling afgeleide wetten:
" De Wet van Aantrekking": we trekken aan wat we uitzenden.
" Bedenk dat wanneer je een steen in een vijver gooit, iedere molecuul beïnvloed wordt als gevolg van de kringen. Gedachten en intenties zijn een vorm van energie die van je uitstraalt en alles beïnvloedt in de zee van energie, die gewoonlijk het universum wordt genoemd."
verder:
belangrijk is: "peace, power, purity, love and bliss into action".
Vrede, enthousiasme , zuivere intentie, liefde en goede wensen- voornemens voor zichzelf en anderen, zijn o.a. onderdeel van bouwstenen van ons " innerlijke Zelf" en met deze bouwstenen kunnen het makkelijkst "wonderen opgeroepen worden".
bijvoorbeeld: in stilte, gaan bidden in visualisatie voor/aan: Maria, Jezus, Jozef, God,vertellen:
onze zorgen, wensen vertellen, en op dat moment hebben wij vertrouwen,dat zij,
ons niet zullen veroordelen, nee! NIET veroordelen, maar een luisteren naar onze Hart en ons dat laten schenken wat wij nodig hebben.
Op dit moment van gebed, zijn wij niet afhankelijk van anderen, voor goedkeuring.
Wij hebben vertrouwen, dat na bidden zullen onze verlangens gehoord worden onvoorwaardelijk en Liefdevol.!
en Nu? goed uitkijken,!
waar vandaan, die Goddelijke hulp komt! . Natuurlijk Onze God heeft helpers op Aarde, en Engelen, die de nodige zal mobiliseren in onze nabijheid, dat de hulp komt.
"Wonderen" dat zijn kwantum fysica en kwantum mechanica en veel andere wetenschappelijke benoemingen, en God is die Liefde- dirigent. Zie alstublieft onze Zon deze schijnt elke dag, soms zijn wolken voor die licht, maar de Zon doet zijn liefdevolle licht continu.


Anoniem zei…
Alstublieft aanvulling toelichting op enthousiaste reactie van 6 januari 2014, 13:05, thema: Rooms Katholieke Kerk van Nu en Wonderen!.
1. mij is bekend dat in "Christendom persoonlijke relatie met Jezus Christus centraal staat".
mijn redenering alstublieft:
2. Het is heel fijn dat in Rooms Katholieke Kerk is een familie ! Moeder, Vader en Kind !
3. Het is heel fijn dat in Rooms Katholieke Kerk een voorbeeld is van een familie waar "wij" kunnen ervaren de Wijze vooruitziende Visie van Vader, en de Tederheid, Liefdevolle zorg, toewijding van Moeder en Zoon, kind die een bron is van Vreugde.
In deze familie heeft de Zoon veel onderwijs genoten, en veel armoede op zijn weg gezien, en niet perfecte systemen, en door die armoede veel onwetendheid in eigen ervaringen ontmoet, en hij preekte, onderwees, wonderen verrichtte, en vertelde over God Vader dat iedereen, alle mensen onvoorwaardelijk Lief heeft, en dat goed is ook om alle naasten van ons onvoorwaardelijk lief hebben, GOD liefhebben en alle naste lief hebben.
Toelichting over mijn reactie en enthousiasme:
Gisteren op Nederlandse televisie is RKK, Rooms Katholieke Kerk uitzending met titel: " De Boel Bij Elkaar houden", eerste deel, volgende deel zal volgen.
Thema: Mensen, Mannen, Vrouwen, Kinderen in een nieuwe levens situatie een nieuw begin leren in hun leven. Leven met andere gewoonten, in andere huizen, plots met andere "stief zusjes stief broertjes, veel stief", zogenaamd, door scheidingen van ouders.
Mijn bewondering voor de wijsheid van maken van deze programma.
Niet met "zwaaiende vinger" nee, maar met luisterend OOR, dat veel begrijpen bewerkstellig kan, en nieuwe hoop op toekomst plannen van alle betrokkenen.
Hier is Rooms Katholieke Kerk heel liefdevol, aan Liefdevolle bijstand.
Ik ben vol van wishful thinking.Voor plannen bedenken.
In Nederland is KBO dat is Katholieke Bond voor Ouderen, cá 200.000 geregistreerde leden. Die Ouderen hebben relaties, bijvoorbeeld kinderen, neven, nichten.
Die Ouderen misschien zouden goed doen, alle jongere en vitale alle personen als vrijwilligers aanmelden/aanmoedigen aan Katholieke Kerken Gebouwen/parochies.
KBO als organisatie zou ook voor pleiten/motiveren voor: Subsidie van geld van gemeente voor maatschappelijke activiteiten van die vrijwilligers aangesloten aan Rooms Katholieke Kerken.

Niet sluiten! alstublieft, Rooms Katholieke Kerken, neen, alstublieft benutten voor de grote behoefte van duizenden, eenzame gescheiden, manen, vrouwen kinderen, om met bij elke Kerk "cá 150 vrijwilligers voor dagelijkse gang van zaken" zoals organiseren, toezicht houden, dat is een keer per maand paar uur in dat Kerk Gebouw aanwezig zijn met bijvoorbeeld 5 personen als vrijwilligers.
Die zouden kunnen activiteiten ontplooien met alle kinderen van die woonplaats, in die Kerk Gebouw en voor die manen en vrouwen die "een nieuwe leven aan opbouwen zijn"
en liefdevolle Luisterende oor aanbieden".
Rooms Katholieke Kerk verweven met maatschappij in liefdevolle bijstand,
door professionele visie en kennis, kunde, van Kerk functionarissen,
en door ondersteunen van leger vrijwilligers die ook door gemeente dienen met subsidie gelden geholpen worden aangesloten bij die of die Kerk Gebouw van RKK.


Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin SJ voor prachtige video teken film , Drie Koningen op zijn Russisch.
1. Hart verwarmend en ontroerend is naar deze creatieve beelden zien, zoveel mogelijkheden uitgebeeld in beeld, beelden van emoties, en liefde en tederheid en veel meer.

2. Idee dat bij Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, deze liefdevolle sprookjes kunnen "geloof ondersteunen" . Heel fijn is naar deze filmpjes/video kijken en eigen emoties herkennen/voorstellen.
Ik bedoel hier "geloof" met kwantum fysica, kwantum mechanica en quantum touch of Matrix en veel meer.
Jezus Christus is een voorbeeld om naar streven, in mensen leven.

3. In Nederland is/zijn hoogopgeleide personen Universiteiten, bijvoorbeeld : Delft University Of Technology,
"TU Delft". Grote lijst hoogopgeleide personen m/v die zich bezig houden met het hoogste van moderne wetenschap o.a. Quantum Nano Science, Kwantum Computer en veel veel meer.
Mijn wishful thinking, is dat ook deze hoogopgeleide personen: van Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE houden en willen graag samenwerken aan zalige en gezegende toekomst van de Wereld.
Anoniem zei…
citaat van Sri Sri, a.u.b.:
" The dancer and the dance cannot be seperated.
So also the creator and his creation ".