Karl Rahner sj over « de Kerk van morgen » ( 1/5)


Onlangs vond ik aantekeningen terug over een studie van Richard Lennan over de ecclesiologie van Karl Rahner sj. Graag deel ik met u enkele highlights die mij hielpen/helpen om onze Kerk van vandaag en van morgen beter te snappen.
                 
Voor Rahner was de toestand waarin de Katholieke Kerk zich bevond tijdens de Middeleeuwen, ttz die van de christianitas, een anomalie. Deze zeer vergaande verwevenheid van de structuren van de maatschappij met die van de Kerk zegt volgens hem meer over het gesloten karakter van de middeleeuwse samenleving, dan over het bijzondere genie van het christendom. Vermits de Kerk niet het Koninkrijk van God is maar enkel maar de belofte, het teken ervan, is het eerder normaal dat de Kerk wordt tegengesproken door de wereld. Zulk een gang van zaken is bevorderlijk voor het duidelijk worden van de ware aard van de Kerk. 

Haar irrelevantie in de samenleving die zich thans ontwikkelt, ja, haar deel hebben aan de kruisiging van Christus, zullen haar kracht zijn en zullen de Kerk dichter brengen bij wat zij ten gronde is. Om die reden meent Rahner dan ook dat deze evolutie van de Kerk voor haar een positieve en  heilzame waarde heeft.

Reacties

Meest gelezen

Hoe vermijden dat duistere machten vrij spel krijgen?