Karl Rahner sj over « de Kerk van morgen » (3/5)


Onlangs vond ik aantekeningen terug over een studie van Richard Lennan over de ecclesiologie van Karl Rahner sj. Graag deel ik met u enkele highlights die mij hielpen/helpen om onze Kerk vandaag en van morgen beter te snappen.

Het spreekt voor zich dat de bijdrage die de Kerk zal kunnen leveren aan de wereld minder massief en alomvattend zal zijn dan vroeger. Toch meent Rahner niet dat de Kerk zich voortaan zou moeten terugtrekken uit de wereld.
1. Volgens hem moet de taak van de Kerk van morgen gedefinieerd worden in termen van bevordering van het Rijk van God, eerder dan in termen van sociale hervormingen.

2. Rahner benadrukt sterk dat er een valkuil is die de Kerk moet vermijden: dit risico omschrijft hij als het worden van “een winkel van heiligheid”: een club die zich in de eerste plaats bekommert om het zielenheil van haar selecte leden.

3. Integendeel, het is de eerste taak van de Kerk om te delen in de hoop, de vreugde, de zorgen en de angsten van de mensen van onze tijd. Meer in het bijzonder pleit Rahner voor een engagement, zowel op het niveau van de Kerk als op dat van de individuele christenen, voor meer sociale rechtvaardigheid.Reacties

Thomas K zei…
Zijn 1 en 3 niet in tegenspraak, of zit in de subtiliteit van "het Rijk Gods" versus sociale hervormingen? Lijkt mij toch behoorlijk subtiel dan...