Wat doen met die eeuwige onrust in je ziel?


Uit een brief van Ignatius aan een jezuïet die het niet goed gaat

Je vergist je als je denkt dat de onrust die je ervaart en de traagheid van de vooruitgang van je geestelijk leven te wijten zijn aan de plaats waar je leeft, je oversten of je medebroeders. Die onrust komt van binnen en niet van buiten. Ik doel hiermee op je tekort aan nederigheid, gehoorzaamheid, gebed, aan je gebrek aan ascese … samengevat je al te geringe vurigheid om te groeien in volmaaktheid.

Je zou kunnen veranderen van woonplaats, overste of medebroeders. Maar als je de innerlijke mens niet bijspijkert, zal het je nooit goed gaan. Overal zal je op hetzelfde stoten, tenzij je erin slaagt om nederig, gehoorzaam en toegewijd te worden en je eigenliefde los te laten. Dit is de enige verandering waarnaar je moet streven. Ik bedoel dat je moet proberen om de innerlijke mens te veranderen en hem terug op het juiste pad te richten, zoals een dienaar naar zijn Heer.

Ignatius

Reacties

Anoniem zei…
Pastor Nikolaas, ik wens je het goede innerlijke pad in Amsterdam, ik kom er graag in de Krijtsberg, maar het is niet mijn parochiekerk, mijn innerlijk pad zwerft langs verschillende kerken, de mooiste kerk in Amsterdam vind ik de Oude Kerk,de vroegere St. Nikolaaskerk waar de zondagnamiddag een avonddienst is met medewerking van verschillende kerken..Met gebed,,mede voor je medebroeders ...goede nieuwe start. Mariette
Anoniem zei…
Dat is waar pater Nikolaas, maar soms kan het nodig zijn om je te verplaatsen naar een andere leefomgeving, als zou dit maar tijdelijk zijn. Want je omgeving, hetzij woonplaats, leef of werkomgeving of mensen kunnen een zware belasting zijn zodat men er niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk aan kan ten onder gaan. Lichaam en geest gaan hand in hand.

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Verzet je tegen het uitdoven van het licht

Voorwaarde om volmaakt te worden