Verschil waarheid paus Franciscus en waarheid Trump - Waarheid in tijden van internet (12/15)


Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (12/15)

Criterium van incarnatie 

Metafysische waarheid heeft voor de meeste van onze tijdgenoten afgedaan. Waarheid moet je kunnen verifiëren, ervaren, zien, horen en voelen. Dit geldt a fortiori voor de digitale omgeving. De tijd van de digitale onschuld is voorbij.

Sommige niveaus en sectoren van de informatie- en opinieproductie hebben een verbijsterend post truth gehalte verworven. Alternative facts wórden geproduceerd en hebben een reële efficiëntie. We hebben er de voorbije maanden indrukwekkende voorbeelden van gezien. Het zou je bijna doen twijfelen aan het belang van de historische werkelijkheid. Toch is en blijft voor ons mensen de verifieerbare feitelijkheid de toetssteen en het uiteindelijke oogmerk. Incarnatie, het samenkomen van woord, beeld en feitelijkheid, blijft een doorslaggevend waarheids- en waarachtigheidscriterium.

Zowel Trump als Franciscus hebben een groot communicatietalent. Hun score voor dit tweede criterium - het samenvallen van woord en daad/feitelijkheid – is, op zijn zachtst gezegd, ongelijk.

Voor de digitale omgeving betekent dit dat het belangrijk is dat zij geen parallelle wereld wordt, die los komt te staan van de fysieke wereld. Anders gezegd, de uitdaging, ook voor christenen, is om systematisch bruggen te slaan die de digitale en fysieke werkelijkheid verbinden.

Reacties

Feiten .....zien... oordelen en handelen en niet.... feiten zien....veronderstellen..... publiceren en concluderen!

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden

Verzet je tegen het uitdoven van het licht