Waarheid als mensenwerk - Waarheid in tijden van internet (11/15)


Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (11/15)

Relationeel en personeel karakter van waarheid 


In onze wereld van netwerking en exponentiële toename van informatieproductie wordt waarheid meer en meer een personeel, relationeel gegeven. We krijgen de info binnen via relationele netwerken en beseffen dat deze geproduceerd wordt door welbepaalde mensen. De identiteit van deze personen, hun authenticiteit en charisma alsook de kwaliteit van de relatie die we, rechtstreeks of onrechtstreeks, met hen onderhouden wordt belangrijker. Waarheid functioneert steeds minder als een objectief gegeven. In de plaats daarvan wordt waarheid meer en meer een personele, relationele dynamiek.

Het wie neemt het over van het wat. De persoonlijke vertrouwensrelatie tussen producent en consument wordt een steeds  belangrijker parameter om de waarachtigheid te beoordelen.

Meer dan gezichtsloze organisaties is het daarom belangrijk dat fysieke personen zich digitaal engageren, in het bijzonder in de sociale media.

Reacties