Wat God gemeenschappelijk heeft met een touw


Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

Een van de verwarrende – en tegelijkertijd hartverwarmende – regels van de wijze was: God staat dichter bij zondaars dan bij heiligen.

Hij legde dit als volgt uit: iedereen is met God verbonden door een touwtje. Wanneer je zondigt, snijd je dit touwtje door. God knoopt vervolgens de twee uiteinden weer aan elkaar – maar daardoor wordt het draadje wel een stukje korter. Je zonden snijden keer op keer het draadje door – en iedere keer kom je dichter bij God omdat Hij er weer een nieuwe knoop in legt.
Anthony de Mello sj
Reacties

Anoniem zei…
alstublieft een idee op citaat van Anthony de Mello S.J.
" Life springs from love.
The origin is love and life seeks love.
The goal of life is also love,
and between life is sustained by love ".

misschien is mogelijk die verbinding met God in visualisatie van Touw,
Touw is Liefde.
Op alle momenten dat ik, wij lief hebben hebben wij " die lijntje naar boven".
Liefde is licht, is positief .
Op momenten dat ik, wij, sommigen overmand worden door "negativiteit"
verbreekt " dat lijntje naar boven tot God " even.
Opnieuw door mij, sommigen, " ons gaan beteren"
wordt dat " contact met God meteen hersteld",
die "touw is natuurlijk korter" omdat ik, wij na ervaring met "negativiteit" en " negativiteit "
omzetten in positiviteit en liefde, zijn wijzer geworden.

Hartelijk Dank U Inspirerende Wijze Pastor Nikolaas Sintobin S.J.
ons leren hoe ik, mijne, wij ons kunnen " beteren ".


Anoniem zei…
aanuvl.a.u.b. op laatste regel tekst: " ..ons leren hoe ik, mijne, wij ons kunnen " beteren ".

1. citeer deel van Nieuwsbrief van Universiteit Leiden van 15 april 2014,vele artikelen, in een van, in deel citeren woord van: Prof. dr. Simone Buitendijk hield, welkomst woord.
"Wij willen onze studenten voorbereiden op een veranderende wereld, die steeds kleiner wordt - terwijl de global challenges groot zijn".
(e.c.).

2. Veranderende wereld ook in " Kerken " in visies op ":
uitbeelden, gemoedelijk gaan aanschouwen en genieten voor sommigen de dood en martelen van zogenaamd " Jezus " in allerlei spektakel".
Waarom steeds groot spektakel organiseren met beeld van "mens" zogenaamd,
die geacht wordt
super goed zijn? en toestaan om dat martelen keer op keer doorgaan, wel in rituelen, maar dat is ook van invloed op menselijke Hart.!

Wij mensen hebben Amnesty International, tegen doodstraf pleidooi.
en zelf rond Pasen staan naar spektakel kijken en goedkeuren van een martel ritueel?
zoals vroeger toen?
Vroeger als amusement gediend, echte mensen martelen voor juichend laag opgeleide publiek. Vraag waarom nu ? dat is een winst in geld incasseren.?

2. In verband met veranderende wereld, met andere manieren kijken naar " vroegere rituelen" voor Pasen.
A). Jezus die bekende, voor altijd verklaren dat Hij (Jezus ) is verrezen en leeft met ons Nu en in Toekomst als Levende Jezus.
Met " Kerst " vieren geboorte, met Pasen zijn verjaardag van "opgestaan" zijn.
( dood is Hij 2000 jaar geleden en toen opgestaan ! , dus nu " HIJ leeft ") .

Hostie dankbaar zullen wij tot ons nemen, als de "lichaam en bloed " van Jezus Christus SPIRIT GEEST en LEER.
In Kerk rituelen, en om dat door ons doordringen.

B). Vraag hoe kunnen wij onszelf gaan " beteren "?
Pasen een uitstekende gelegenheid voor "KERK",
die ook ons beteren en ook geld zal opleveren in Kerk Kas voor goede doelen.
programma:
- in de buurt van elke RKK kerk gebouw, een route van 100 meter, 500 meter, 1 km, 2 km 3 km, 5 km,
uittekenen.
- Allen (kerk gelovigen of niet ) uitnodigen gaan deze route lopen met een "blanco kruis" en met mogelijkheid boekje erbij waar deelnemers voor zichzelf willen opschrijven voor welk doel zij bereid zijn, dat kruis op hun schouders willen dragen :
is dat bijvoorbeeld: " stoppen met een of andere verslaving, als sigaretten, roddelen, jaloursheid voor iets, of voor andere goede doelen?.
Deelname kan op vrijwillige basis in geld kosten.

"blanco kruis is een kruis zonder figuur er op,
en verschillende afmetingen, iedereen kan voor zichzelf aanpassen hoeveel lengte/gewicht kan dragen, die voorgenomen afstand 100 meter of 1 km.
Dus voor die dag:
in Kerk gebouw stapel kruisen die in verschillende afmetingen te nemen zullen, zijn,
aan zijkanten van route sponsors kunnen geld giften doen voor " Kerk liefdadigheid doelen".
m.i. dat is makkelijk ons gaan beteren, en Jezus VERHEFFEN.
Jezus Verheffen door alle mensen (gelovige of niet) IN IDEE.


Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. " ons gaan beteren " : dat route met " kruis " op onze schouders lopen,
en met goede voornemens in ons binnenste, en misschien in ons binnenste bidden tegelijkertijd voor verlichting, zou kunnen met assistentie van " muziek boxen" muziek van/ met Matheus Passion dat op hele route hoorbaar zou zijn voor Inspiratie.
Bijvoorbeeld.
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. voor pleidooi, Jezus Verheffen, Levende Jezus introduceren.
toelichting:
citeer deel tekst van betrouwbaar bron......" De eucharistie en de kruisiging" .
1. "Het gehele Kruisigingsverhaal is een symbolische voorstelling van inwijding......"
" .....Zo wordt verhaald dat Jezus naar Jeruzalem kwam op een ezel en het veulen van een ezel.
Letterlijk opgevat betekent zo'n detail natuurlijk niets.
Maar de planeet Saturnus werd in de mystieke taal van het Nabije Oosten aangeduid met de naam Ezelin.Saturnus nu heeft een zeer nauwe relatie tot de aarde.
Het is een van de aan de Ouden bekende zeven heilige planeten en vervult een vormende functie ten opzichte van de aarde.
Saturnus is als haar moeder. Vandaar dat het veulen van de ezel de aarde is.
Jeruzalem staat, zoals bekend is, in de joodse symboliek ook voor de aarde, terwijl het hemelse Jeruzalem de geestelijke wereld voorstelt.
Als je deze gedachten toepast op het binnen rijden van Jezus in Jeruzalem, dan is het duidelijk dat hier beschreven wordt hoe de geestelijke mens - de Christos - afdaalt in de stof alwaar hij uiteindelijk gekruisigd wordt.
Dat vervolgens tijdens het laatste avondmaal wijn en brood wordt genuttigd, is natuurlijk ook niet zonder betekenis. Dit gebruik bestond al vele eeuwen vóór het Christendom.
In de Griekse Mysteriën werd er gesproken over Demeter - het brood - en Dionysus - de wijn.
Demeter was het symbool van de opwekking van het leven uit het zaad, precies zoals het brood voortvloeit uit het tarwezaad. Wijn is een allerwegen bekend symbool, dat staat voor wijsheid.
Het is door gisting van de druif dat wijn verkregen wordt. Het eten van het brood en het drinken van wijn is een zinnebeeldige uitdrukking van het opwekken van het geestelijke leven en het tot gisting brengen van esoterische wijsheid in jezelf.".........."
"............." Het drinken van de mystieke wijn en het eten van het mystieke brood - het eten van de kosmische Christos - is dus het geestelijk en intellectueel bewust worden van de eenheid van het leven "........"
"Veelbetekenend is het ook dat de Christus gekruisigd wordt op de berg Golgotha, dat Schedelplaats betekent.
En naast hem kruisigt men twee misdadigers.
De ene is de zinnebeeldige voorstelling van het breinverstandelijke en gevoelsmatige denken, dat grote waarde hecht aan de zintuiglijke waarneming.
Deze misdadiger vraagt dan ook om een teken.
Maar de andere misdadiger, zoals we zojuist al zagen, richt zich op de innerlijke Christos. ........het bovenpersoonlijke denken, waarin naast de intellectualiteit vooral ook het begripsvermogen dominant is. Dit aspect wordt meegenomen naar de geestelijke contreien.
Dit werkelijk menselijke denken overleeft de dood."........."
"........."Het is nooit de Leraar die lijdt. Het is nooit de innerlijke god die beproefd wordt. ....
is het de leerling of de Chrêstos die beproefd wordt. Het is het persoonlijke aspect in het menselijke bewustzijn, dat zich veredeld heeft en de vuurtoets moet doorstaan,......."...."
(e.c. Bron: St.I.S.I.S./Pasen: de inwijding van de grote beproeving/ B.Voorham/ 36-47/Luc.nr.2/april 2000/ )
Bij deze artikel zijn 21 Referenties toegevoegd op bladzijde 47.

Anoniem zei…
Dromen van Rooms Katholieke Kerk Met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, Wereld Kerk, overal in Wereld aanwezig, en overal waar onwetendheid, armoede is een verlichting met wijsheid en helpende hand zo nodig aanreiken.
Een Kerk dat kinderen en Jongeren en Alle mensen volwassenen die essentie van leven in die Kerk zouden begrijpen in een woord, "Liefde ".
Kerk die/dat als een water put, iedereen die zou met die/dat Kerk in aanraking komen, vervuld zou
zijn van Liefde.
Vandaag op Nederlandse televisie in actualiteiten programma met verschillende personen, is verteld over land UGANDA in Afrika, hoe daar onwetendheid in grote getale heerst, kinderen worden systematisch verminkt, vermoord door beoefenen van een " bijgeloof ".

Andere land als Nepal, waar kinderen worden te koop aangeboden voor paar tientjes euro, als handelswaar, om als kind als slaaf gaan dienen en werken of erger.
Kinderen verhandeld door hun ouders die in armoede leven dat dat uitzichtloos is voor hen op dat moment.
Rooms Katholieke Kerk met alle deelnemers, en met Orde van Jezuïeten Ingewijden en met de Heer Paus Franciscus met goede communicatieve talenten,
zouden kunnen VN geld pot ter beschikking stellen voor armoede verlichting,
werkgelegenheid voor die bevolking aanbieden en voor kinderen scholen en speel plaatsen bouwen.
En ook alle rijke personen bij betrekken om werken samen om armoede verlichten.
Met FB, Internet wereld is snel bereikbaar, informatie en met hulp snellen.


Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. thema " Levende Jezus en ' Christelijke Idealen en waarden ' "
toelichting:
In groot Kwaliteit Krant Nederlandse editie dd. 17 april 2014, in rubriek " Religie " is artikel,
met informatie dat de Britse Premier voorstander is van christelijke idealen en waarden zoals:
" verantwoordelijkheids gevoel, hard werken, liefdadigheid, barmhartigheid, nederigheid, en liefde ".
redeneren:
Levende Jezus zou deze waarden en idealen van harte toejuichen mijns inziens, alle tijden.
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. op tekst: " Levende Jezus zou deze waarden en idealen van harte toejuichen mijns inziens, alle tijden.
" Verantwoordelijkheids gevoel, hard werken, liefdadigheid, barmhartigheid, nederigheid, en liefde."
dat vind ik passend bij Levende Jezus uitspraak.
( vergeef alstublieft ik ben niet eens dat " Jezus ooit toen is gestorven voor onze zonden en nog bij vertellen dat dankzij " Jezus dood toen wij kunnen vandaag leven).
Ik ben opgevoed in christelijke familie en is mij verteld dat Jezus is LIEFDE geweest toen en in alle tijden, Jezus als kameraad, vriend, adviseur raadplegen doet persoon goed.
Op de vraag : waarom is Jezus zo behulpzaam en Lief?
antwoord : Omdat Jezus wil (toen en in alle tijden ) dat wij mensen groeien, liefhebben, ons ontwikkelen en niet "ERNSTIG zondigen zoals ' oog om oog en dooden ') .

Als wij mensen ons ontwikkelen zondigen wij niet ernstig omdat wij de wereld en mensheid om ons heen beter begrijpen.
Als een andere persoon ons heeft gekwetst pijn gedaan, dienen wij vergeven, omdat er zijn momenten dat wij ook onwetenden zijn in deze onderwerp of ander visie en ook anderen kwetsen en pijn doen.
Jezus heeft ons alle tijden willen verlichten.
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. voor woorden " Levende Jezus" .
Symbolen, rituelen die mensen op volwassenen leeftijd bezig houden en bijdragen tot hoger spiritueel begrip zijn waardevol.
Deze personen die met Spiritualiteit bezig zijn, zijn goed met informatie op de hoogte van " Oude wijsheid en thema ' dood ' " .
mijn inziens praktisch is voor Jonge mensen een goede vriend hebben,
VRIEND, dat de geruststelling geeft,
dat zij niet alleen zijn,
zij wel doel kunnen betrachten, op deze aarde en in het NU, de levens pad " van ijzer smeden en in goud omzetten".
Met Levende Jezus aan hun zijde kunnen jonge mensen leren dat IEDEREEN HEEFT WAARDE, iedereen heeft mogelijkheden en talenten en die mogelijkheden en talenten kan met passie en bezieling oefenen.
Jonge mensen kunnen veel bijdragen en samenwerken en verbinding doen met zelf en de ander en de omgeving zien als een groter geheel.
Met Levende Jezus " You are consciousness. You can embrace the sky. You can become the ocean ".
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. reactie 16 april 2014, 17:45, " De eucharistie en de kruisiging....een symbolische voorstelling van inwijding".
1. " Lijdt Christos of Chrêstos"
".......Het is nooit de Leraar die lijdt. Het is nooit de innerlijke god die beproefd wordt. Hoe kan een almachtige god gekruisigd worden in de letterlijke betekenis van het woord! .
".........Ons Hoger Zelf is al mededogend en hoeft daarvoor geen proeven af te leggen. Het is deze gedachte die op sublieme maar tevens versluierde wijze wordt verwoord in de
zogenaamde kreet aan het kruis.
In de evangeliën staat dat Jezus op het hoogtepunt van het lijden uitroept:
" Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten ? "
.........Het Nieuwe Testament van de bijbel is geschreven in het Grieks. Maar deze passage wordt eerst in het Hebreeuws weergegeven: Eloï , Eloï, lama sabachtani.
Eloï, Eloï, lama sabachtani namelijk iets anders dan wat de Griekse tekst opzettelijk verkeerd vertaalt.
Er staat eigenlijk: ' Mijn God, Mijn God, hoe hebt gij mij verheerlijkt !
Wie deze paradox begrijpt, begrijpt tevens waar het om gaat in deze heilige inwijding van de grote beproeving.
Het is de persoonlijke mens die op het ultieme moment verlaten wordt door de innerlijke god.
Hij moet verlaten worden. Hij moet het alleen doen. Hij moet zijn zelfstandigheid bewijzen. ........"
"De zwakke mens, levende in de gebrekkige persoonlijkheid, vraagt voortdurend om hulp.
Hij zoekt de oorzaak van zijn verdriet, van zijn tegenslagen, buiten zichzelf.
Hij erkent nog niet dat hij zelf de oorzaak van alles is wat er in zijn leven gebeurt.
Maar sterker wordende, gaat men het leven leiden.
Dan word je Chrêstos, leerling op het Pad.
Je groeit, breidt je bewustzijn uit. ..........."
"............................................................"
(einde deel citeren Bron: St. I.S.I.S./Luc.nr.2Apr.2000/ Pasen: de inwijding van de grote beproeving/
B.Voorham/ 36-47/ 21 Referenties/ ).
Anoniem zei…
Alstublieft met informatie delen in/van rubriek Religieus, kwaliteit televisie uitzending, kwaliteit interview .
Titel programma : " Het Vermoeden", www.hetvermoeden.tv , d.d. 13 april zo, 2014 11:30.
".........Het vermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing" .

Gast een wetenschapper, doctor Cardioloog, onderzoeker, schrijver PIM VAN LOMMEL, thema gesprek, zijn boek " Eindeloos Bewustzijn over bijna dood ervaringen" .
Pim van Lommel citeerde teksten van/uit BIJBEL .
Pim van Lommel o.a. vertelde over Kruis " De Ankh, - het ankh -teken, het levenskruis.........vertegenwoordigt in de Egyptische mythologie.

toelichting mijn redenering voor deze thema:
Orde van Jezuïeten Ingewijden, met Ignatiaans Spiritualiteit met Ignatiaans Pedagogie is een IDEAL voor VERNIEUWING in DENKEN.
In " Denken " van Rooms Katholieke Kerk leden/fans/ betrokkenen,
en van ALLE ANDERE richtingen
in Spiritualiteit en Religie.
Mijns inziens.

Wetenschapper Cardioloog Schrijver Pim van Lommel vertelde, dat de planeet Aarde moet gered worden, samen met ons mensheid.
Om dat realiseren, nodig is dat wij mensen ANDERS gaan DENKEN.
DENKEN NIET OP KORTE TERMIJN dat: voor velen giga rijkdom, winsten, mooie auto's, mooie kleren , mooie huizen,
terwijl anderen in grote getale creperen in uiterst armoede,
en planeet Aarde dreigt geroofd worden van natuurlijke bronnen,
terwijl wetenschap vervangende bronnen heeft voor Energie, en rest.
Nodig is:
ANDERS DENKEN en op LANGE TERMIJN.
Op Lange Termijn Denken, betekent verantwoordelijkheid voelen, dragen "voor alles wat leeft ",
dat is een Ideal,
omdat alles is BEWUSTZIJN , als wij gaan denken aan/van onze onsterfelijkheid, dan doen wij goed om NU, vandaag goed voor elkaar zorgen en voor Leven op Aarde,
omdat dat is onze TOEKOMST, toekomst VOOR ONS (voor nieuw geboren zullen worden), en voor onze nieuwe generaties onze kinderen en klein kinderen.

Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, grote Katalysator zijn heeft kansen de " ANDERS DENKEN " realiseren en spoedig.
Spoed is nodig.


Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. tekst: Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE , grote Katalysator zijn ........Anders Denken realiseren..."

1. Dank U Hartelijk voor Wijsheid en Inspiratie en geduldig uitleg van " Verrijzenis Mysterie", door Pastor Piet Van Breemen S.J.

2. In Nederland, in Den Haag komende maand , 1 7 en 18 MEI 2014, is een Symposium aangekondigd met Inspirerende onderwerpen o.a. " BEWUSTZIJN ".
HOE ONS BEWUSTZIJN ONS BREIN VERANDERT.
Het Brein Is Het Paard, Het Bewustzijn Is De Ruiter.
Nieuwe ontwikkelingen in neurologie, nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen zullen besproken worden.

Voor mij een kans om de Voortreffelijke beschrijving van Pastor Piet Van Breemen S.J. VERRIJZENIS MYSTERIE nu geloven en daarna betrachten begrijpen.
Anoniem zei…
aanvul. a.u.b. reactie 19 april 2014, 10:09,
tekst: "Dan word je Chrêstos, leerling op het Pad. Je groeit, breidt je bewustzijn uit".

1. citaat:
" Beyond an event is knowledge,
beyond an object is infinity,
beyond a person is love"
(e.c. sri sri).

2. Hoe groeit , breidt persoon bewustzijn uit, in/van dagelijkse gang van zaken.
Mijn inziens,
Open staan en leren, nieuwsgierigheid opwekken, nieuwe visies bespreken, bekijken, aansluiten aan inspirerende clubs, groepen die inspirerende activiteiten promoten en oefenen.

Vandaag is bekend, dat als persoon een hele doos cigaren, paar pakjes sigaretten per dag, tot zich neemt, te veel niet juiste vetten, tot zich neemt, als gevolg van deze patronen van nuttigen zijn consequenties in lichaam, dat tot LIJDEN leiden.
En hier Jezus zou de wilskracht kunnen ondersteunen van die persoon om van die ongewenste patronen zich bevrijden, bijvoorbeeld.
Onze menselijke hersenen zijn in omhulsel van een zachte vloeibare vetten, als wij zulke vetten in ons dagelijkse kost bereidden dan ook voeden wij onze hersenen op juiste wijze en goed functioneren.
Personen die geboren zijn van/tijdens "verslaafde ouders aan drugs en et cetera " ,
hebben ook met hun gezondheid later veel te onderzoeken om verbeteren .
Dat lijden is geen "erf zonde " maar ons gedrag of van onze ouders.
Als wij gaan aan verbeteringen werken en ook toekomstige ouders dat inzien dan kunnen wij onze " lijden " verlichten.

3. Mijn wishful thinking sinds een jaar door ontdekking van Orde van Jezuïeten Ingewijden Wijsheid Inspiratie en Ignatiaans Pedagogie, Ignatiaans Spiritualiteit ,
droom ik dat zo een Inspirerende Club zal Rooms Katholieke Kerk worden.
Redeneren:
In hele wereld zijn RKK kerken en Pastors, en ondersteunende Teams.
Kerk is: Pastors, en alle functionarissen, en Ondersteunende Teams Plus Samenleving, mannen vrouwen,kinderen, baby's.
Pastors, Functionarissen, Ondersteunende Teams hebben Universitaire Opleiding.
Bekwaamheid dat benuttigd zou kunnen worden.
In Samenleving aanbieden KENNIS met LIEFDE.
Vertellen : wat is een gezond " denken " bijvoorbeeld positief denken is alle beste voor iedereen.
wat is een gezond voeding: dat voeding die vrij is van chemicaliën, bijvoorbeeld.
wat is een gezond relatie met je naaste: leren luisteren, leren communiceren, bijvoorbeeld als moeilijk is in woorden vertellen, hulp zoeken bij/in KERK , bijvoorbeeld.
In Kerk vele hulp adressen van helpende organisaties flyers aan reiken.
wat is een gezonde " scheiding ", vertellen dat " partners " bij scheiden veel bij zelfde Kerk blijven, die Kerk kan bemiddelen in kinderen problemen aanhoren, bijvoorbeeld.Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. voor thema : KERK een fijne plaats om groeien en leren de essentie van leven ontdekken.
1. " Understanding And Expressing Your Potential"
" Being aware of the power of the imagination and channeling it in a constructive way".

2. Vandaag heb ik op Nederlandse televisie een interview, slot fragment gezien van Nederlandse - rooms - katholieke priester, die bekend is door zijn vele mediaoptredens inzake de kerk,
Antoine Bodar.

Op vraag in gesprek de kern vertellen van Pasen in korte zin samenvatten,
Priester Antoine Bodar zei (in mijn woorden na verteld) ongeveer dat:
* Christenen hebben Jezus Christus Verrijzenis,
** Niet Christenen (niet gelovigen), hebben lente, kunnen zien hun kinderen opgroeien.

Als toegestaan is in deze weblog en deze rubriek vertellen
dat ik teleurgesteld ben in uitspraak van een bekende Priester in Nederland.
Ik ben teleurgesteld in Priester Antoine Bodar, zijn bescheidenheid .
Vandaag in belangrijke uitzending over Kerk en Kerk missie.
Deze Priester van rooms katholieke kerk, zou kunnen alle mensen uitnodigen, had kunnen kansen benutten,
Ignatiaans Spiritualiteit leren kennen, en Ignatiaans Padagogie leren en toepassen,
voor Jongeren en jong volwassenen ,
de zin van leven gaan onderzoeken op een wijze manier, onder richtlijnen van Liefde.
De vraag was van de geachte Interviewer ongeveer
(in mijn woorden naverteld ) , dat mensen bezig houden met vele voor hen niet duidelijke visie en doelen voor het leven.
Mijn redeneren, ik heb niet geweten dat Ignatiaans Spiritualiteit bestaat, dat heb ik ontdekt, door de Heer Paus Franciscus verkiezing.
Hoe komt dat? kan ik vragen?
Vele mensen niet weten dat Ignatiaans Spiritualiteit bestaat, in eigen RKK huis van deze Priester Antoine Bodar.

Ignatiaans Spiritualiteit die Universeel is door Liefde en Wijsheid voor iedereen niet alleen rooms - katholieke zogenaamd.

Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. Idee om promoten Ignatiaans Spiritualiteit.
Ik ben door geïnspireerd. Vrolijk. Graag wil ik met iedereen delen, als informatie.
Priester Antoine Bodar is in Interview aan woord geweest in een tijdschrift : " Het Mindstyle Magazine" (toen, tijdje geleden).
Misschien kansen nu in dat zelfde Tijdschrift "Het Mindstyle Magazine " door Priester Antoine Bodar vertellen over Ignatiaans Spiritualiteit, Ignatiaans Pedagogie, In Amsterdam Ignatius Huis met vele Liefdevolle Spirituele activiteiten.
Tijdschrift "Het Mindstyle Magazine " heeft rubrieken: Inspiratie, Interviews, Reizen, Zingeving, Gezondheid, Psychologie, Columns, extra's.
Op een hele bladzijde lees ik citaat van Paulo Coelho : " Een schip is het veiligst wanneer het in de haven ligt maar daar zijn schepen niet voor gebouwd".
Anoniem zei…
CORRECTIE ALSTUBLIEFT tekst: Priester Antoine Bodar is in Interview aan woord geweest in een tijdschrift : " Het Mindstyle Magazine " (toen, tijdje geleden).
JUIST IS:
Oprichter van het " Het Mindstyle Magazine, blad Hapinez " INEZ VAN OORD,
in gesprek met priester - professor ANTOINE BODAR.
" Het was een uitzending van de RKK over spiritualiteit....."
Priester Antoine Bodar aan woord: "......... Ik prefereer een duidelijker definitie.
Spiritualiteit heeft te maken met de Heilige Geest, de Geest van God, dankzij wie ook de Bijbel is ontstaan"......Voor mij als christen is spiritualiteit het geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Door de Heilige Geest deelt God zich aan ons mee. De Vader heeft het Woord - zijn Zoon - gestuurd.
Het Woord is vlees geworden en toen het Woord, Jezus Christus dus, naar de hemel is teruggekeerd, heeft hij de Heilige Geest tot ons gestuurd. Spiritus Sanctus, vandaar letterlijk, spiritualiteit".

*Inez van Oord zegt:
"....... Er zijn meer wegen om bij dat gevoel, dat sommigen God noemen, te komen"

Priester Antoine Bodar:
" Dat is een groot verschil tussen ons" stelt Bodar nuchter vast.
" Ik richt mij op de woorden en u richt zich op het gevoel.
En waar u weinig kunt met de woorden, kan ik weinig met dat gevoel.
Gevoel is mij veel te gevoelig. "
(einde deel citeren van gesprek tussen Inez van Oord en Antoine Bodar)
Inez van Oord die God ervaart met Gevoel en Priester Antoine Bodar die " dat voelen God met gevoel niet begrijpt in deze artikel.
Artikel stond in " health " nr.3 herfst 2009.
p.s.
Mijn bewondering voor Ignatiaans Spiritualiteit is dat En prachtig is in woorden verteld, EN prachtig aanspreekt gevoel de Hart en " binnenste rijkdom van persoon" .
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. thema: Ignatiaans Spiritualiteit,
Inspirerend en Wijze in TAAL ,
en Inspirerend en Wijze in VERBEELDINGSKRACHT.
Universeel.
Voor Allen.
Voor "die een " die sterk aangetrokken is tot Taal,
en " voor die andere " die intuïtief waarneming vermogen heeft.

Citeer alstublieft een deel tekst van artikel: " TAAL, Brug of barriére? "
".......(subtitel) "...
HET JOHANNES EVANGELIE.
"......." Het Evangelie van Johannes ' hoofdstuk 1, vers 1-5.
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God '' (Het Nw Test).
"............................."
( " logos inderdaad Woord betekent, en dat de afgeleide betekenis 'rede ' is. Er is echter ook sprake van ' kracht of energie of entiteit die het goddelijke denken aan lagere gebieden overdraagt' ").
(twee vertalingen van zelfde stuk tekst):
Vers 2 A:" Deze ( de logos ) was in den beginne tot god gericht."
Vers 2 A-1: " Dit ( Het Woord ) was in den beginne bij God."

Vers 3 A: "Alle dingen werden er door voortgebracht, en zonder dit werd er niets voortgebracht ( kwam er niets tot aanzijn).
Vers 3 A-1 : " Alle dingen zijn door hetzelve gemaakt, en zonder hetzelve is geen ding gemaakt dat gemaakt is."

Vers 4 A: " Dat wat er in voortgebracht werd, was leven, en het leven was het licht der mensen."
Vers 4 A-1: " In hetzelve was het leven, en het leven was het licht der mensen; "

Vers 5 A: " En het licht schijnt in de schaduw, en de schaduw naam het niet op. "
Vers 5 A-1 : " en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen."

" Als we ons in het fenomeen taal verdiepen, verbazen we ons onder andere over de veelheid aan talen en we menen dat, als we ' alle ' talen zouden beheersen, we ook iedereen zouden kunnen verstaan.
Helaas, ' de taal der mensen ' is voor een universele verstaanbaarheid ontoereikend.
En ' de taal der goden ' spreken we ' nog ' niet. Wat te doen in de tussentijd?
"..............................................................."
" Wat doen we met de taal ' in de tussentijd ' , zo luidde de vraag aan het begin.
Streven we naar geestelijk licht, naar onze goddelijke Bron, of wensen we in de schaduw te blijven? .
(e.c. Bron: St.I.S.I.S./ Luc.nr.3/ 1991 / 69-75 / Taal Brug of barriére? / I. van Lume / 17 Referenties / ).

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Verzet je tegen het uitdoven van het licht

Voorwaarde om volmaakt te worden